Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Rekordår för antal gästnätter i Linköping

 
Rekordår för antal gästnätter i Linköping2021 - tredje bästa året någonsin för gästnätter i Linköping För tredje gången i historien överstiger antalet gästnätter en halv miljon på Linköpings hotell, stugor och vandrarhem. Juli blev den månad med högst antal gästnätter någonsin i Linköping och samtliga efterföljande månader har inneburit rekord för varje enskild månad. 

Hösten var väldigt stark och visade på ett uppdämt behov hos privatresenärer att resa och under hela hösten har lördagen varit den dag då de största hotellen haft högst beläggning, jämfört med tisdagar före pandemin. Affärsresenärerna försvann inte, men de svenska privatresenärerna blev fler.
- Vi har haft rekordmånga privatresenärer som besökt Linköping av olika anledningar. Våra undersökningar visar att besökarna till stor del tagit chansen att göra de aktiviteter som man tvingats att begränsa under pandemin, exempelvis att gå på restaurang, träffa släkt och vänner och shoppat. Nu när restriktionerna äntligen släpper ska det bli intressant att se om man håller kvar vid samma beteende eller om exempelvis evenemang skapar resande direkt, säger Jörgen Nilsson, ansvarig besöksnäring, Visit Linköping & Co.

Antalet gästnätter i Linköping ökade med 35 % medan den genomsnittliga tillväxten i Sverige landade på 28 % under året. Jämför man med jämförbara städer har återhämtningen i Linköping varit väldigt bra, meddelar man från Visit Linköping.

- Det är förstås många olika anledningar till att Linköping återhämtat sig så bra, men det känns ändå bra att de insatser vi gjort för att underlätta för företagen inom besöksnäringen i Linköpings kommun har givit resultat. Vi har lanserat Kickstart Linköping, reducerat de avgifter vi haft rådighet över för drabbade företag och satsat på nya möjligheter. I år ser vi särskilt fram mot sommarens SM-vecka och nya rekord, säger Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun.

Under pandemiåren har Linköpings besöksnäring kämpat i motvind.

-Det har varit två tuffa år fyllda med restriktioner för hela Sveriges besöksnäring. Många har kämpat och Visit Linköping & Co har inte varit något undantag. Vi har ställt om till skolverksamhet och vaccinationsverksamhet samtidigt som vi initierat Kickstart Linköping och därigenom med förstärkt marknadsföring bidragit till en rekordstark höst 2021 för Linköpings boendeanläggningar, säger Johan Thoren, ordförande i Visit Linköping & Co.

Men pandemin och särskilt de negativa effekterna för besöksnäringen är inte över.

- Branschen är taggade nu när restriktionerna äntligen släpper. Vi ser fram emot att välkomna alla besökare, men en annan utmaning för besöksnäringen är kompetensbristen, som blev märkbart kännbar under hösten. Att gå från minimal till rekordhög efterfrågan ställde oerhört stora krav på arbetsgivare för att kunna leverera den upplevelse som gästerna förväntade sig när de besökte Linköping. Vi har gjort vårt bästa och detsamma har Linköpings kommun och Visit Linköping & Co där vi i Linköpings hotellförening är väldigt tacksamma för de insatser som genomfördes under 2021, säger Roshan Malalatunga, Ordförande för Hotellföreningen i Linköping.


2021 Linköping i siffror Det första halvåret var nattsvart för boendeanläggningarna i Linköping, men från juli skedde en total omsvängning som resulterade i nya rekord för varje enskild månad fram till årets slut. Totalt genomfördes 509 659 gästnätter på hotell, vandrarhem och i stugor, en ökning med 35 % i jämförelse med 2020. 90 % av gästnätterna genomfördes av svenska besökare och 10 % av utländska besökare.
Antalet gästnätter genomförda av svenska besökare uppgick till 457 098 och ökade med 38 % medan antalet gästnätter genomförda av utländska besökare uppgick till 52 561 och ökade med 13,6 %. De största utländska marknaderna under 2021 var USA, Tyskland och Danma
rk.


Källa: Visit Linköping, preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån, inkvarteringsstatistik för hotell, stugor och vandrarhem. Camping, privat förmedlade stugor, Airbnb och boende hos släkt och vänner är exkluderat.


Av: Annika Rådlund Källa: Visit Linköping Foto:  Sophia Bergholm/Visit Linköping

Taggar

Hotell Nyheter