Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Nya Kronan prisat i Årets Bygge 2022

 
Nya Kronan prisat i Årets Bygge 2022Nya Kronan vinner pris för Årets Bygge 2022 Nya Kronan i Sundbyberg vinner pris för Årets Bygge 2022 i kategorin hotell och kontor. Priset går till ett enskilt byggprojekt som slutförts under föregående år och som hållit budget, haft hög arbetssäkerhet och skapat mervärde.

Kvarteret Kronan i centrala Sundbyberg, som är en av Stockholms äldsta förstäder, bestod ursprungligen av tre byggnader uppförda 1981. Nu har området utvecklats till ett modernt och miljösmart kontorskvarter med flexibla och hållbara arbetsplatser. Ett lägre kontorshus och parkeringshus har rivits för att ge plats åt två nya byggnader med moderna och flexibla kontorslokaler.

 C.F. Møller Architects har också designat en av huskropparna med ytterligare kontor och ett gym som förbindelse mellan befintligt höghus och nya lokaler. Totalt har 40 000 kvm ny yta för kontor och parkeringar har tillskapats. Läget är en av de bästa kommunikationspunkterna i Stockholm, med närhet till tunnelbana, fjärr- och pendeltåg, bussar samt tvärbana.

Café på hörnet
Byggnaderna har delats upp i mindre volymer med varierad utformning för att passa in i det småskaliga Sundbyberg. Fasadmaterialen är tidlösa och beständiga i en färgskala som kontrasterar mot det rödbruna teglet i det befintliga höghuset. Generösa terrasser i olika nivåer och väderstreck ger ett varierat taklandskap med ytor för utevistelse. Byggnaderna förbinds i entréplan där tre ljusgårdar för gemensamt nyttjade är placerade. Ljusgårdarnas karaktär förstärks av fokusväggar av återbrukat tegel. Aktiva bottenvåningar utgörs av matsal/jobbtorg för Skatteverket och en hörsal som kan nyttjas fristående, samt ett café på hörnan som bidrar till en eftersträvad stadsmässighet i området.


Gröna kontor 
Fastigheten har integrerade solceller i en del av fasaden och solceller på taken, som dessutom är belagda med sedum. Det finns även stora cykelparkeringar med tillhörande serviceyta samt omklädnings- och torkrum. Nya Kronan har projekterats för att uppnå miljöcertifieringen LEED Platina Core & Shell, som är den högsta nivån.

- Det har varit stort fokus på hållbarhet i projektet och vi har bland annat arbetat med utformningen av en hög fokusvägg i återbrukat tegel i ljusgårdarna. Det återbrukade teglet ger med sin patina en fin taktil känsla med mycket karaktär, säger Sara Nilsson, uppdragsansansvarig och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Nya Kronan har uppförts av Skanska på uppdrag av Vasakronan, där C.F. Møller Architects uppdrag var att utföra bygghandlingar för Skanska och hyresgästanpassningar. Reflex Arkitekter är ursprungsarkitekt för nybyggnad.

Juryns motivering: 
Samverkan har stått överst på agendan i det här projektet som blev klart både i tid och under budget. Hållbarhet och innovativa metoder har väglett fram till slutresultatet som är en byggnad av högsta kvalitet.


 Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns pris som varje år delas ut av tidningen Byggindustrin. 


Fastigheten har projekterats som ett ”multi tenant-hus” som kan inhysa många olika hyresgäster, men som samtidigt kan anpassas till en eller flera stora hyresgäster. Den första hyresgästen är svenska Skatteverket som hyr hela nybyggnadsdelen samt delar av det befintliga intilliggande höghuset.

Av: Annika Rådlund Källa: C.F. Møller Architects 
Foto: Nikolaj Jakobsen

Taggar

Bygg Café Nyheter