Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Ny undersökning: Hotellets hållbarhetsarbete viktigt för gästerna

 
Ny undersökning: Hotellets hållbarhetsarbete viktigt för gästernaHållbarhetsarbetet så viktigt att många gäster är villiga att betala mer för sin övernattning. En ny konsumentundersökning visar att hotellgästerna är mycket oroliga för den miljöpåverkan hotellen har på klimatet. Hela 64 procent tycker att hotellets hållbarhetsarbete är viktigt till mycket viktigt för att de ska boka en övernattning och många kan tänka sig att betala mer för ett hotellrum med lägre klimatpåverkan. Trots detta uppger mer än varannan respondent att de sällan eller aldrig fått någon information om hotellets miljöpåverkan.

VarUnik som tillhandahåller textil med lägre miljöpåverkan till hotell- & restaurangbranschen, genomförde under maj månad en konsumentundersökning via Survio. Syftet var att undersöka konsumenternas medvetenhet om hotellbranschens miljöpåverkan. Intresset för hållbarhet inom hotellbranschen har länge varit stort men väldigt fokuserad på de effekter som själva resandet har på klimatet och på miljön. VarUniks undersökning visar nu att det är dags att också rikta arbetet på själva hotellvistelsen och att kommunicera hållbarhetsarbetet tydligare.

Undersökningen visar att hotellgästerna vill veta mer om hotellens hållbarhetsarbete och hela 67 procent uppger att de är oroliga för den miljöpåverkan hotellbranschen har på klimatet.

I undersökningen framkom också att 52 procent av gästerna är beredda att betala mer för en övernattning om hotellet investerar i textilier med lägre klimatpåverkan, såsom handdukar, sänglinne och morgonrockar.

– Här finns en outnyttjad möjlighet som kunderna efterfrågor som hotellen skulle kunna anamma för att särskilja sig gentemot andra hotell. Genom att välja cirkulär hotelltextil skulle hotellen få ner sin egen klimatpåverkan och spara både energi, vatten och kemikalier. Dessutom uppger de svarande i undersökningen att de gärna skulle lägga en hundring extra på hotell som tar större ansvar, säger VarUniks grundare Sofia Stahl.

På frågan vad hotellgästerna tror har högst miljöpåverkan vid en övernattning uppgavs städning följt av vatten- och energiförbrukning. Gästerna uppgav också att de gärna vill få tips om hur de själva kan minska sin klimatpåverkan vid sin vistelse. Dessutom svarade 67 procent att de vill få information den mängd koldioxid deras övernattning släpper ut och efterlyser informationen redan vid bokningstillfället.

– VarUnik skulle gärna se att besöksbranschen ökade sin medvetandegrad om hur textilproduktion och dess användande påverkar miljön. Både produktion, men även användandet av produkterna, såsom tvätt, har en stor miljöpåverkan, inte minst i industriellt textilbruk. Bättre användande av produkterna kan leda till både miljömässiga och kostnadsmässiga fördelar för kunderna, genom t.ex. minskad vatten- eller energiåtgång och förlängd livslängd hos produkterna. VarUnik vill belysa dessa frågor, inspirera och informera kunderna om att deras rutiner gör skillnad, säger Sofia Stahl.


Sammanställningen visar att information är viktigt
De flesta respondenterna uppger att de bokar sin hotellvistelse via bokningsajt eller på hotellets hemsida. Avgörande är hotellets belöningsprogram, hållbarhetsarbete samt utsikten. Och trots att 64 procent av respondenterna uppger att hotellets hållbarhetsarbete är viktigt till mycket viktigt för att de ska boka en övernattning uppger 54 procent att de aldrig eller sällan fått information om just detta. 81 procent vill ha denna information innan bokning på hotellets webbplats, 48 procent vill ha informationen innan bokning på bokningssajten och 53 procent vill ha informationen på hotellrummet. (frågan var en flervalsfråga).