Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Konkurserna fortsätter att öka i hotell- och restaurangbranschen

 
Konkurserna fortsätter att öka i hotell- och restaurangbranschenCoronavårens extremt kraftiga konkursökningar är över. Däremot råder stor osäkerhet inför hösten och de konsekvenser pandemin för med sig. UCs statistik visar att konkurserna i juni minskar med 10 procent jämfört med samma månad i fjol. Även stora branscher följer trenden, förutom hotell- och restaurangbranschen där konkurserna fortsatt ökar. 

UCs statistik för juni månad visar att coronavårens kraftiga konkursökningar nu är över, förutom inom hotell- och restaurangbranschen. I juni ökade konkurserna i den branschen med 76 procent jämfört med samma månad i fjol. Det betyder att i juni gick 2,0 bolag i konkurs per dag i hotell- och restaurangbranschen jämfört med 1,1 i juni 2019. Dock kvarstår stor osäkerhet och läget är nu ännu osäkert i flera branscher runt om i landet.

- En första våg av konkurser utlöstes av pandemin. Konkurserna nådde sin kulmen under april då 3,6 företag inom hotell- och restaurangbranschen gick i konkurs per dag jämfört med 1,3 per dag under april 2019. Konkurserna drabbade i hög grad företag med låg lönsamhet redan innan pandemin och framförallt inom hotell- och restaurangbranschen och detaljhandeln. Ungefär hälften av de konkursade företagen hade negativa resultat i den senaste årsredovisningen. Under första halvåret gick i snitt 21 aktiebolag i konkurs jämfört med 18 per dag under 2019. Sammantaget var inte ökningen så kraftig som vi inledningsvis hade befarat, och om anledningen till detta är att Sverige inte stängde ned på samma sätt som våra nordiska grannar och om regeringens stödåtgärder har hjälpt är för tidigt att säga, men ett samband finns nog, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

E-handeln har stått sig starkt under coronavåren

När pandemin slog till i slutet av mars och under april stängdes delar av ekonomin ned. Besöksnäringen upplevde mycket stora intäktsfall vilket drabbade småföretagarna värst. Köpcentrumen stod tomma och försäljningen rasade. Åkerier och grossister fick mindre att göra. Resorna avstannade, vilket förutom flygbolagen, drabbade de mindre småföretagarna som bedriver taxiverksamhet. Byggföretagen drabbades dock inte av nedgången utan där har konkursnivåerna legat still. Sällanköp och dagligvaruhandeln klarade sig bra med ökad försäljning. E-handeln ökade och nådde nya grupper av konsumenter inte minst i gruppen 70+. Det syntes i UCs statistik där antalet kreditupplysningar inom e-handeln ökade kraftigt.

- De företag som snabbt kunde ställa om och erbjuda möjlighet till e-handelsköp och hemleveranser står sig starkare än sina konkurrenter som inte gjorde detta. Inom detaljhandeln, där konkurserna minskar med 4 procent i juni, pågår stora reor och utförsäljningar online, vilket kan ge en indikation på stora lager där den uteblivna fysiska försäljningen påverkar negativt, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

Osäker framtidstro bland företagen i höst
Trots att coronavårens kraftiga konkursökningar är förbi så är det fortsatt en hög risk för en andra våg av konkurser under årets andra halvår när uteblivna intäkter urholkar företagens reserver inom de branscher som redan har låg motståndskraft.

- Ett kraftigt fall i BNP under andra kvartalet och än värre i Europa bäddar för en andra våg av konkurser under det andra halvåret. Kraftiga stödåtgärder motverkar dock och kan i viss mån överbrygga efterfrågebortfallet. Framtidstron bland företagen har också ökat sedan i april även om de fortfarande ligger på låga nivåer, enligt Konjunkturinstitutets sista mätning. Om restriktionerna fortsätter att mildras kommer besöksnäringen att återhämta sig om än sakta. Sammantaget är läget osäkert och konkursnivåerna beror i hög grad på hur smittspridningen påverkar handel och konsumtion framöver, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.
Av: Annika Rådlund Källa och foto: UC