Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Konkurserna fortsätter att minska

 
Konkurserna fortsätter att minskaUCs senaste statistik för oktober månad visar på en minskning av konkurser i landet, inom hotell- och restaurang har antalet konkurser minskat med 22 procent.

Den höga ekonomiska aktivitetsnivån, avvecklade myndighetsrestriktioner och en ökad vaccinationsgrad i Sverige gör att näringslivet tycks vara på väg att återgå till det normalläge som rådde innan pandemin. Det märks i konkursstatistiken då antalet konkurser bland svenska aktiebolag minskat i oktober månad i jämförelse med samma månad i fjol. Men trenden är den motsatta bland enskilda näringsidkare där antalet konkurser har ökat.
 
UCs senaste statistik för oktober månad visar på en minskning av konkurser i landet med 10 procent för aktiebolag, i jämförelse med samma period i fjol.

Fortsatt minskning inom hotell- och restaurang, detalj och transport.
Konkurserna inom tre tidigare utsatta branscher inom hotell- och restaurang, detaljhandel och transport fortsätter att minska i jämförelse med pandemiåret 2020. Hotell- och restaurang har minskat med 22 procent.

- I takt med att allt fler företag nu på allvar återöppnar sina kontor och gradvis minskar interna reserestriktioner finns förutsättningar för en fortsatt återhämtning i affärsresandet. Det kommer att gynna både hotell och restauranger i storstadsområdena. Den höga ekonomiska aktivitetsnivån, avvecklade myndighetsrestriktioner och en ökad vaccinationsgrad gör att verksamheterna återgår till hur det var innan pandemin, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Detaljhandeln har minskat med 13 procent.

- Svenska konsumenters köpkraft har ökat under många år. Under pandemin sjönk försäljningen av framförallt skor och kläder. Nu när samhället öppnar upp ökar konsumtionen på bred front vilket gynnar detaljhandeln. Det har också startats ett antal nya företag i branschen, inte minst outlets med den prispress som finns på marknaden. Till följd av den omvandling av branschen som nu pågår kommer fler företag att gå i graven och nya dyka upp inom e-handeln framöver. En tredjedel av alla fysiska butiker som stängde under 2020 var inom klädhandeln, fortsätter Richard Damberg.

Transport har minskat med 33 procent.

- Transportbranschens återhämtning fortsätter. Bussbolagen drabbades hårt av pandemin, särskilt turist- och beställningstrafiken där i princip alla bussar under lång tid stod still. Majoriteten av transportföretag är små verksamheter och de flesta har små marginaler. Taxibranschen drabbades också hårt, men nu ser branschen mer positivt på utvecklingen. Det startades 10 taxiföretag bara under september månad i år. Budfirmorna som fick en kraftig uppgång under 2020 kommer att troligtvis att se en mer ”normal” utveckling framöver, säger Richard Damberg.

Konkurser bland enskilda näringsidkare har ökat.
I motsats till konkurser för aktiebolag har konkurserna bland enskilda näringsidkare ökat med 29 procent i oktober 2021 jämförelse med oktober 2020. I jämförelse med 2019 har antalet konkurser däremot gått ner - 81 enskilda firmor gick i konkurs 2019 i jämförelse med 53 stycken i år.

- En enskild näringsverksamhet är en mycket vanlig företagsform, men det är också en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Om verksamheten växer kraftigt och något oväntat händer kan du snabbt stå med stora skulder. De drabbade företagarna fastnar i en skuldfälla. Nu när aktiekapitalet sänktes under 2020 till 25.000 kr borde fler ha möjlighet att ombilda sin verksamhet till ett aktiebolag, där ägarna har ett större skydd om bolaget går i konkurs. Nedgången av antalet konkurser från 2019 kan ha att göra med att fler då ombildade sina verksamheter till aktiebolag till följd av att de var berörda av osäkerheten när samhället stängde ner, avslutar Richard Damberg.

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.


På uc.se/konkursstatistik går det att se en karta över företagskonkurser på länsnivå.Av: Annika Rådlund Källa och foto: UC