Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Hotel Tylösands nya framsida

 
Hotel Tylösands nya framsidaFredblad arkitekter står bakom Hotel Tylösands nya framsida - en tillbyggnad med 39 nya hotellrum som går under namnet The Front House.

The Front House är en tillbyggnad i fem plan som länkats samman med det befintliga hotellet. Den nya hotellflygeln med takterrasser ramar in entrérondellen och ligger varsamt inskjuten i den tidigare grässlänten. Projektet har handlat om att naturligt koppla gamla delar med nya och skapa en intressant helhet ihop med den omsorgsfullt utformade utemiljön.

Arkitektoniskt tar utbyggnaden sin utgångspunkt i det formspråk hotellet redan har. Sockelvåningen, mestadels utförd i glasad utställning, ger byggnaden en lätthet och man bjuds direkt in i byggnaden. Våningarna ovan har uppförts i samma vita putsfasad som resten av hotellet. Terrasseringen mot söder bryter ner skalan samt skapar intressanta skuggeffekter som förändras när solen förflyttar sig under dagen.

Förutom nya hotellrum rymmer den nya hotellflygeln konferens och utställningsyta. Dubbelrummen är på rymliga 28 kvadratmeter med interiörer som går i varma och milda kulörer. Tylösands sandstrand och dyner har varit inspirationskälla.

Resultatet är en helt omgestaltad entrésida av hotellet till glädje för både hotellgäster och Tylösandsbor.

Projektet började som vunnen tävling och utvecklades därefter vidare ihop med hotellverksamheten. Slutresultatet har verkligen blivit bra med en helt ny framsida för hotellet, säger Henrik Geijer, arkitekt.

Hotel Tylösand har under lång tid genomgått en kontinuerlig utveckling. Fredblad arkitekter har engagerats sedan 1995. Bland våra tidigare projekt återfinns Strandhuset, Solgården och hotellets lobby.