Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Hon är restaurangbranschens vardagshjälte 2022

 
Hon är restaurangbranschens vardagshjälte 2022Emelie tog emot priset av Maria Pettersson, ordförande för Svenska Kockars förening och Casper Secher Steinø, Affärschef för TextiliaHoReCa sydväst.Emelie tog emot priset av Maria Pettersson, ordförande för Svenska Kockars förening och Casper Secher Steinø, Affärschef för TextiliaHoReCa sydväst. Restaurangbranschens vardagshjälte, som är ett nyinstiftat mångfalds- och inkluderingspris för hotell- och restaurangbranschen, delades på tisdagen ut för allra först gången. Priset gick till Emelie Nielsen, köksmästare och driftchef på restaurang Krubb i Töreboda.


Textilia och Svenska Kockars Förenings nyinstiftade mångfalds- och inkluderingspris för hotell- och restaurangbranschen, Restaurangbranschens vardagshjälte, har nu delats ut för första gången.

Pristagaren Emelie Nielsen fick motta priset  för hennes idoga och kompromisslösa arbete för en icke-diskriminerande, jämställd och modern restaurangbransch. Emelie arbetar enligt motiveringen med “schysst” och “inkluderande” som kärnvärden, något som både gäller hennes matlagning, gästens upplevelseoch personalgruppens arbetsmiljö. Genom att dagligen verka för en bransch där nolltolerans mot rasism, sexism, homofobi och funkofobi råder, är Emelie en förebild för många.

Emelie har även bedrivit ett mångårigt samarbete med Restaurang- och livsmedels-utbildningen, genom vilket nyutbildade, ofta också nyanlända till Sverige, har fått sin introduktion till branschen på en arbetsplats med omsorgsfull personalpolitik. Krubb, under ledning av Emelie, fyller dessutom funktion som daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, i syfte att ge dessa en meningsfull sysselsättning, men också för att öka mångfalden bland personalen.

Som en av 65 branschkvinnor bakom det uppmärksammade uppropet #Härtardetslut, och nu medgrundare till Föreningen Framtidens Krogkultur, är Emelie Nielsen välförtjänt titeln som Restaurangbranschens vardagshjälte.

Emelie var på plats för att ta emot prischecken på 30 000 kronor under Kocklandslagets upplagning den 21 juni i Stockholm. Prisutdelare var Maria Pettersson, ordförande för Svenska Kockars förening och Casper Secher Steinø, Affärschef för TextiliaHoReCa sydväst.
Om priset
Restaurangbranschens vardagshjälte är ett mångfalds och inkluderingspris som tilldelas en person som inom branschen som gjort betydande insatser för att öka mångfalden inom branschen och skapa en jämställd och inkluderande miljö där alla är välkomna och trivs. Restaurangbranschens vardagshjälte är en person som agerar utifrån Svenska Kockars Förenings och Textilias värdegrund av inkludering och likabehandling oavsett kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder.
Av: Annika Rådlund Källa och foto: Textilia