Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

​Fortsatt minskning av gästnätter under augusti

 
​Fortsatt minskning av gästnätter under augustiLogiintäkterna för hotell, stugbyar, vandrarhem och camping minskade med 46 procent i augusti jämfört med året innan. Statistik från Tillväxtverket för augusti 2020 visar att antalet gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem minskade med 34 procent jämfört med augusti 2019. 

Svenska gästnätter minskade med 14 procent medan de utländska gästnätterna minskade med 77 procent jämfört med augusti året innan, det visar Tillväxtverkets senaste siffor. 

-Inte heller i augusti blev det någon ordentlig återhämtning för turismen i Sverige. Det inhemska resandet har förvisso kommit tillbaka till relativt höga nivåer men det är fortfarande väldigt få utländska turister jämfört med normalt. Stockholm är särskilt hårt drabbat, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Stockholms och Värmlands län tappar mest
Störst minskning av det totala antalet gästnätter stod Värmlands och Stockholms län för. Antal gästnätter i Stockholm under augusti minskade med 62 procent jämfört med föregående år medan Värmland minskade med 41 procent. Bäst klarade sig Västmanlands län som minskade med 7 procent.

Fortsatt minskning av gästnätter från utlandet

Minskningen av gästnätter från utlandet var fortsatt stor under augusti och ligger på samma nivåer som månaderna innan. Antalet utländska gästnätter minskade med 77 procent jämfört med augusti 2019. Motsvarande siffra för juli 2020 var en minskning med 81 procent. Gästnätterna för den största utländska marknaden i Sverige, det vill säga Tyskland, minskade med 71 procent jämfört med augusti föregående år. Gästnätterna från Danmark, Finland och Norge, minskade med 63, 89 respektive 92 procent jämfört med augusti 2019. Minst relativ minskning stod de polska gästnätterna för. Antalet gästnätter från Polen uppgick till drygt 27 000 och minskade med 28 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Stort tapp på logiintäkter
 De totala logiintäkterna för hotell, stugbyar, vandrarhem och camping under augusti uppgick till drygt 1,9 miljarder, en minskning med 46 procent jämfört med augusti 2019. Värst drabbat var hotellen med ett tapp på 51 procent jämfört med augusti 2019. Logiintäkter på vandrarhem och stugbyar minskade med 44 respektive 23 procent. Campingarna var de som klarade sig bäst med en minskning på 20 procent jämfört med motsvarande månad förra året.


Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på
Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken för augusti 2020 bygger på preliminära siffror där det kan förekomma eftersläpning av inrapporterade uppgifter. 
Inkvarteringsstatistik augusti 2020Av: Annika Rådlund Källa: Tillväxtverket
Foto: Getty Images