Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Svagt positiv utveckling hos hotellen under december

 
Svagt positiv utveckling hos hotellen under decemberStefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. Ny data visar att nivåerna för logiintäkter på svenska hotell förbättrades på marginalen under december månad jämfört med november.
– Det är en bräcklig sektor och även om slutet på året var hyfsat så finns det en välgrundad oro. Vi vet att besöksnäringen påverkas väldigt negativt av restriktionerna och därför vore det värdefullt med en normalisering med en utplanad smittkurva, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.


Trots det noteras en förbättrad nivå av intäkter för svenska hotell under december månad jämfört med tidigare månader. Detta visar ny data från Benchmarking Alliance som Stockholms Handelskammare låtit analysera.

I Stockholm skrivs intäkterna till 21,3 procent lägre än i december 2019. Motsvarande siffror för Sverige som helhet är -9,2 procent och för Sverige exklusive Stockholm stannar siffran på -0,5 procent.

- Givet situationen är det ganska bra siffror, men man kan inte sticka under stol med att branschen plågats hårt under lång tid och sannolikt har ytterligare någon väldigt utmanande månad framför sig. Det kommer vara otroligt viktigt att regeringen och myndigheterna får stödåtgärderna att fungera bra för dessa företag, säger Stefan Westerberg.


I Sverige skrevs de totala logiintäkterna till 1 197 miljoner kronor för december 2021. Det ska jämföras med endast 398 miljoner kronor i december 2020 och 1 318 miljoner i december 2019.

Hotellen i Stockholm fick tog sammantaget in 431 miljoner kronor på logi, jämfört med 548 miljoner kronor i december 2019. Jämfört med december 2020, då siffrorna stannade på 120 miljoner kronor, utgör det en förbättring med 260 procent.

- Vi har en väldigt hög smittspridning, men trycket mot vård och antal dödsfall är långt ifrån de nivåer som tidigare noterats. Vaccineringen förefaller ha effekt och då bör det politiskt finnas en beredskap att se över restriktionerna när kurvorna planar ut eller vänder nedåt, säger Stefan Westerberg.

Av: Annika Rådlund Källa och foto: Stockholms Handelskammare