Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Stor ökning av medlemmar i a-kassan

 
Stor ökning av medlemmar i a-kassanFler än någonsin blev medlemmar i a-kassan under 2020. Medlemsantalet i landets a-kassor har ökat kraftigt under det gångna året och det är en effekt av den ökade oron på arbetsmarknaden och den snabbt stigande arbetslösheten i samband med coronapandemins utbrott. Nu är drygt 3,9 miljoner svenskar medlemmar i a-kassan.

Fler än någonsin tidigare anslöt sig till a-kassan när nästan 270 000 personer blev medlemmar under 2020.  
- Det är en historiskt stor medlemstillväxt i a-kassorna under ett enstaka år. Ökningen på mer än 7 procent är tio gånger så stor som ökningen under 2019, kommenterar Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Den största tillväxten vid pandemins utbrott. Tillväxten var som störst under våren när coronaviruset på allvar började spridas i landet. Den största ökningen som noterades under en enda månad var i mars, då de 25 a-kassorna tillsammans fick mer än 127 000 nya medlemmar. Under de därpå tre följande månaderna anslöt sig ytterligare drygt 107 000 personer.

Bland de a-kassor som har haft den största procentuella ökningen återfinns mellanstora och mindre a-kassor som Hotell- och restauranganställdas, Sveriges arbetares samt Säljarnas a-kassa:

Hotell- och restauranganställdas a-kassa     +27 procent
Sveriges arbetares a-kassa                         +22 procent
Alfa-kassan                                                +21,7 procent
Säljarnas a-kassa                                       +21,1 procent
Handelsanställdas a-kassa                         +14,6 procent

Skillnader mellan numerär och procentuell tillväxt. De a-kassor som har haft störst numerär tillväxt är de som redan tillhör de största räknat i antal medlemmar:

Unionens a-kassa                 +68 874
Akademikernas a-kassa        +40 505
Kommunals a-kassa             +31 909
Alfa-kassan                          +27 761
Handelsanställdas a-kassa    +24 069


- Det viktiga nu är att alla dessa nya medlemmar fortsätter att känna den trygghet som arbetslöshetsförsäkringen ger, säger Tomas Eriksson.Fakta om a-kassan
- Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
- I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.


Av: Annika Rådlund Källa: Sveriges A-kassor
Foto: Getty Images