Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Så mycket har hotellrumspriserna ökat

 
Så mycket har hotellrumspriserna ökatNy marknadsstatistik visar dyrare hotellrum Hotellnäringens junisiffror visar att hotellrumspriserna har stigit. Ett hotellrum i Stockholm, som kostade 866 kronor för ett år sedan, kostar i dag 1415 kronor, en ökning med 63 procent. Även jämfört med tiden före pandemin har det blivit dyrare, om blott 6,5 procent. Det visar nya siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance.

Samma mönster, med normaliserade priser, finns i hela landet. På riksnivå var dock prisfallet mindre under pandemin och ökningen större i förhållande till den förpandemiska nivån. Under juni 2022 var de genomsnittliga rumspriserna i Sverige 11 procent högre jämfört med juni 2019. Jämfört med juni ifjol har priserna ökat med 37 procent.

–Trots att hotellen inte är bland de värst drabbade av globala kostnadsökningar sticker priserna uppåt även inom hotellbranschen. Beläggningsgraden är numera samma som före pandemin, men det är inte osannolikt att branschen åker på en efterfrågedipp när företag och privatpersoner får mindre pengar samtidigt hotellnätterna blir dyrare, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms handelskammare.

Hotellnäringen som helhet uppvisar starka logiintäkter. Under juni månad 2022 uppgick de totala logiintäkterna i Sverige till 2,3 miljarder kronor, 17 procent högre jämfört med motsvarande månad 2019. Hotellnäringens logiintäkter utanför Stockholm ökade med hela 23 procent jämfört med juni 2019, vilket kan jämföras med stockholmshotellens mer blygsamma uppgång på 8 procent.
Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en oberoende näringslivsorganisation som drivs på uppdrag av våra medlemsföretag. Vi är politiskt obundna och agerar utan vinstintresse för att främja en välmående huvudstadsregion.