Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Quality Hotels nya hotell i Varberg stoppas

 
Quality Hotels nya hotell i Varberg stoppasIllustration på det planerade hotellet i Varberg intill Varbergs fästning. Quality Hotels planarade hotellbygge med 14 våningar och 200 rum stoppas av Mark- och miljödomstolen . De upphäver nämligen detaljplanen för Varbergs nya stadsdel Västerport.

Detaljplanen antogs i juni förra året men den överklagades av Hembygdsföreningen Gamla Varberg. Nu nästan ett år senare kom beskedet från Mark- och miljödomstolen att de upphäver Varberg kommuns beslut om detaljplan för Västerport, skriver Hallands nyheter.

Hotellet var planerat att byggas nära fästningen i Varberg och  i den överklagande domen menar föreningen Gamla Varberg att hotellbygget skulle orsaka en skalskillnad i förhållande till fästningen och kallbadhuset. Att det i förhållande till dessa landmärken skulle förändra stadsbilden negativt. Det fick de gehör för i  mark- och mlijödomstolen som delar den bedömningen.

Eftersom hela detaljplanen stoppas stoppas även planerna på 500 bostäder, en förskolala, en livsmedelsbutik, ett parkeringshus och ett äldreboende.
Enligt Dagensps.se drabbas 13 byggbolag av domen eftersom även planerna på bostäder, en livsmedelsbutik, parkeringshus och äldreboende stoppas i detaljplanen.

Hotellet som från början var planerat att öppna 2023 skulle skapa 100 arbetstillfällen, utöver bygget i sig, samt skapa förutsättningar för fler möten och konferenser i Varberg då man planerade både för logi och möteslokaler.

Planerad hotelloperatör: Quality Hotel (Nordic Choice Hotels), planerad byggherre/exploatör: Hotell Västerport Varberg AB
och arkitekt: Fredblad Arkitekter.

Byggstart för hotellet var beräknas till 2021,  under förutsättningar att nödvändiga bygglov och andra tillstånd beviljas, vilket nu inte har skett.


Av: Annika Rådlund Källa: Nordic choice Hotels, HN och Dagensps.se
Illustration: Nordic choice hotelsTaggar

Bygg Hotell Nyheter