Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Nytt datum satt för GastroNord 2021

 
Nytt datum satt för  GastroNord 2021Nytt planerat datum för GastroNord är 23-25 mars 2021. Nu är nya datum klara för GastroNord, mässan flyttas fram till våren 2021 och planerar att genomföras mellan 23 och 25 mars. 

Arrangörerna på Stockholmsmässan  tvingades som bekant att skjuta upp GastroNord som skulle ha gått av stapeln  den 31 mars - 2 april 2020 på Stockholmsmässan, på grund av den rådande pandemin.

"Vi ser nu fram mot att med gemensamma krafter skapa ljuset i tunneln och tillsammans genomföra ett starkt och positivt event som får branschen på fötter igen. De nya datumen i vår motsvarar ordinarie period på året för GastroNord", meddelas det från Stockholmsmässan.

Den 12 mars tog regeringen, till följd av Covid-19-situationen, beslut om att tillsvidare förbjuda större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det medförde att Stockholmsmässan, med stöd av §3.4 i Stockholmsmässans Allmänna villkor, tvingades ta beslut om att flytta fram GastroNord. Juridiskt innebär detta att Stockholmsmässan inte har någon egentlig skyldighet att kompensera sina utställare, men de meddelar att de vill förstås göra vad de kan för att bidra till branschens återhämtning och värna om kundrelationerna och erbjuder därför utställarna en möjlighet att vid detta tillfälle, 23-25 mars 2021, nyttja hela sin erlagda monterhyra inklusive anmälningsavgift. 


Det nya datumet gäller förstås om riktlinjerna för allmänna sammankomster ändras från det nuvarande med 50 personer.
Av: Annika Rådlund Källa: Stockhomsmässan