Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

McDonald’s slutar med plastbestick i sommar

 
McDonald’s slutar med plastbestick i sommar- Resan för att göra vår verksamhet ännu mer hållbar i framtiden fortsätter, säger Joachim Knudsen, vd på McDonald's i Sverige. De senaste åren har McDonald’s i Sverige minskat sin plastanvändning med 120 ton, visar McDonald’s hållbarhetsrapport. Nu kommer restaurangkedjan även att fasa ut sina plastbestick till förmån för alternativ i trä. Med den förändringen närmar McDonald’s sig en minskning med 150 ton i årsförbrukning. 

I McDonald’s nya hållbarhetsrapport framgår det 120 ton plast har försvunnit från McDonald’s gästförpackningarna sedan 2018. Det har skett genom om att McDonald’s bytt ut hela eller delar av plastförpackningar till pappersalternativ, tagit bort onödigt material, hittat cirkulära lösningar och helt slutat med ballonger och därmed ballongpinnar i plast. Nu väljer McDonald’s även att ersätta sina plastbestick med alternativ i trä. Plastbesticken kommer fasas ut under sommaren och bytet sker successivt för att inget material skall gå till spillo i onödan.

Utfasningen är en åtgärd av flera som vidtas för att McDonald’s i Sverige helt ska eliminera engångsplast i gästförpackningar. Arbetet för att utveckla mer hållbara gästförpackningar är också en del i McDonald's globala hållbarhetsarbete som bland annat innehåller mål om att alla gästförpackningar ska produceras av förnybart, återvunnet eller certifierat material senast 2025 och att alla McDonald’s restauranger runt om i världen till samma år ska ha börjat återvinna 100 procent av dess gästförpackningar.

- McDonald's i Sverige har som ambition att vi skall minska utsläppen av koldioxid från vår egen verksamhet till nära noll år 2030. Trots ett utmanande år där fokus primärt har legat på att skapa trygghet för våra medarbetare och gäster givet pandemin fortsätter vi att ta steg i den riktningen. Vi har tagit nästa steg i arbetet med minska plasten i våra gästförpackningar och installerat ytterligare 30 laddstolpar för elbilar i anslutning till våra restauranger, vilket möjliggjort 2,8 miljoner kilometer fossilfri körning för våra gäster. Dessutom har vi skapat ett cirkulärt system där vi tar tillvara på använd frityrolja från våra restauranger och använder den som drivmedel för våra egna transporter, säger Henrik Nerell, hållbarhetsansvarig på McDonald's i Sverige.

McDonald’s använda frityrolja används som bränsle för transporter till och från restaurangerna. Oljan hämtas av Svensk Fettåtervinning som kör den till Norrköping där oljan renas. Den renade frityroljan levereras till Neste som använder den för att tillverka HVO, ett förnyelsebart bränsle som McDonald’s transportpartner HAVI använder när de levererar varor till restaurangerna.

- Med vår storlek kan tillsynes små förändringar göra stor skillnad. Vårt cirkulära system där vi återanvänder frityroljan från våra egna restauranger innebär att vi minskar utsläppen från våra transporter.

- Som Sveriges största restaurangkedja har vi en unik möjlighet att påverka vilken framtid vi vill se. Omställningen mot större miljönytta, hållbara material och ökad cirkularitet och återvinning är redan igång, samtidigt som vi vet att vi har mycket kvar att göra. Resan för att göra vår verksamhet ännu mer hållbar i framtiden fortsätter, säger Joachim Knudsen, vd på McDonald's i Sverige. 

Av: Annika Rådlund Källa och foto: McDonald´s