Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Gammelstadens Fabriker utvecklas

 
 • Visionsbild, vy över det blivande torget mellan de tillkommande byggnaderna och det gamla spinneriets huvudkontor från 1903. Bild: TMRW

  Visionsbild, vy över det blivande torget mellan de tillkommande byggnaderna och det gamla spinneriets huvudkontor från 1903. Bild: TMRW

 • Visionsbild, vy från Gamlestadsvägen med tre av de nya byggnaderna, ritade av från vänster KUB arkitekter, Radar arkitektur, Erséus arkitekter.

  Visionsbild, vy från Gamlestadsvägen med tre av de nya byggnaderna, ritade av från vänster KUB arkitekter, Radar arkitektur, Erséus arkitekter.

 • Nytillskotten från vänster ritade av Kub arkitekter, Radar arkitektur och Erséus arkitekter. Bakom dem syns byggnaden ritad av Bornstein Lyckefors arkitekter. Bild: TMRW

  Nytillskotten från vänster ritade av Kub arkitekter, Radar arkitektur och Erséus arkitekter. Bakom dem syns byggnaden ritad av Bornstein Lyckefors arkitekter. Bild: TMRW

 • Patrik Lund, projektchef, Platzer.

  Patrik Lund, projektchef, Platzer.

 • P-G Persson, vd, Platzer.

  P-G Persson, vd, Platzer.

Föregående
Nästa
 
Gamlestadens Fabriker är ett bubblande entreprenörsstråk och inom de närmaste åren ska området förvandlas till en tät och levande stadsdel. 
Nya byggnader med sammanlagt 300 bostäder och 3 500 arbetsplatser planeras när Platzer utvecklar området för nästa epok. Utöver bostäder och kontor planeras för nya restauranger, matbutik, café och service.  

– Historia och karaktär finns i överflöd i Gamlestaden. Nu lägger vi pusselbitarna som knyter ihop helheten och ger förutsättningar för en tät stadsmiljö med innerstadskaraktär säger Patrik Lund, projektchef på Platzer Fastigheter. Utvecklingen av Gamlestadens Fabriker gör dessutom att vi knyter ihop Gamlestaden med Olskroken och centrum.

I väntan på att detaljplanen ska vinna laga kraft har Platzer arbetat med att planera för både utformning och innehåll.  Fyra arkitektkontor har fått uppdragen att gestalta var sin av de nya byggnaderna. Med utgångspunkt i gestaltningsprogrammet och visionen för Gamlestadens Fabriker har arkitekterna arbetat i en öppen process med kontinuerliga avstämningar, där de presenterat sina tankar och idéer för varandra och för Platzers projektgrupp. Resultatet är en dynamisk helhet som knyter an till de äldre byggnadernas industrikaraktär och ger nya variationsrika stråk och stadsrum.

– I Gamlestaden möter innerstaden de nordöstra stadsdelarna och det blir en väldigt intressant mix av människor. Här finns dessutom en nedärvd entreprenörsanda som fortfarande präglar området. Det har varit viktiga komponenter när vi stakat ut vår vision. Vi vill utveckla Gamlestadens Fabriker på ett sätt som fortsätter att locka hit människor och företag av olika storlek och karaktär, och som tillåter olikheter att mötas. Det är då det blir spännande på riktigt, säger Patrik Lund.

Arkitektkontoren Radar, KUB och Bornstein Lyckefors har gestaltat varsin byggnad som kommer att innehålla kontor, restauranger och verksamheter. Erséus arkitekter har ritat bostadshuset som JM kommer att bygga. Radar arkitektur har dessutom fått uppdraget att utveckla miljöerna mellan husen. 

Detaljplanen för Gamlestadens Fabriker har varit på utställning och vi inväntar en så kallad vattendom, ett miljötillstånd som krävs för att bygga i närheten av vatten, som preliminärt beslutas i december.
Förhoppningen är att detaljplanen vinner laga kraft i Q2 2020.

 
 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.

Läs mer