Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

"Det är nog många som väntar med att boka nya konferenser och utflykter"

 
Det är nog många som väntar med att boka nya konferenser och utflykterIngen hotellkris – än så länge, meddelar Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. Även september blev en bra månad för hotellen med god beläggning och stabila intäkter, men frågan är när den begynnande lågkonjunkturen börjar synas i form av färre hotellnätter.

–När hushållen drar åt svångremmen och ser över sina utgifter är romantiska veckoslut på hotell och semesterresor något av det första man drar in på. Det finns en eftersläpning i hotellkonjunkturen i form av inplanerade resor som gästerna genomför, men det är nog många som väntar med att boka nya konferenser och utflykter, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Enligt siffror från Benchmarking Alliance var beläggningsgraden för landets hotell  71,2 procent under september och 73,0 procent för hotellen i Stockholm, vilket ligger i linje med nivåerna innan pandemin. Snittpriset för ett hotellrum i landet är nu 1270 kronor, men i Stockholm måste man betala 1483 kronor för motsvarande rum, vilket är en uppgång både mot föregående år och motsvarande månad 2019.

Hotellen ser väsentligt dystrare på branschens utveckling än vad de gjorde så före sommaren. Nettotalet, alltså differensen mellan andelen hotellföretag som uppger att efterfrågan ökat respektive minskat, ligger nu på 3 procent, vilket ska jämföras med 53 procent så sent som i juni.

–Det är fortfarande något fler hotell som tror på en ökad efterfrågan, än det motsatta. Men trenden är tydligt negativ och lär sannolikt fortsätta så i takt med att svenska hushåll tappar köpkraft, avslutar Stefan Westerberg.
Av: Annika Rådlund Källa och foto: Stockholms Handelskammare