Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Byggföretag och restauranger löper högst risk att drabbas av konkurser under 2024

 
Byggföretag och restauranger löper högst risk att drabbas av konkurser under 2024Konkurserna under januari 2024 har totalt sett ökat med 45 procent i jämförelse med samma månad året innan. Januari månad visar på en dyster start för företagsåret 2024. Konkurserna har nått nya katastrofala nivåer, inom vissa branscher är ökningen på över hundra procent, i jämförelse med de redan höga konkurstalen i fjol. Enligt UCs riskprognos är byggföretag, restauranger och detaljhandeln de branscher som riskerar att drabbas av flest konkurser under 2024.

Konkurserna under januari 2024 har totalt sett ökat med 45 procent i jämförelse med samma månad året innan. Samtidigt har nystarterna ökat med 19 procent under samma period, men fortsätter att minska exempelvis inom bygg, detaljhandel och restaurang.

Konkurserna har under den gångna månaden ökat inom samtliga stora branscher i Sverige. Störst ökning av antalet konkurser syns inom vård och omsorg med 170 procent och hotell och restaurang med 113 procent. Även byggindustrin och information och kommunikationsbranschen visar på mycket höga konkurssiffror, och har ökat med 52 procent respektive 80 procent.

Störst ökning av antal bolag som har gått i konkurs syns i Västmanland (225 procent) och Uppsala län (118 procent).

–Konkurserna fortsätter att bokstavligen skjuta i höjden från redan katastrofalt höga nivåer i Sverige, och vår data visar att alla stora branscher i dagsläget är hårt drabbade. Inom vissa branscher är ökningen över hundra procent. Riksbankens räntesänkning kan komma att vänta till efter sommaren, vilket bidrar till fortsatt minskad köpkraft hos hushållen. Men det är upplyftande att se att det startas allt fler företag vilket visar på optimism, risktagande och en tilltro till framtiden, vilket är mycket positivt för Sveriges ekonomi. Regeringens stödåtgärder gentemot den hårt drabbade byggsektorn med ROT-avdrag och energieffektiviseringsbidrag får förhoppningsvis också positiv effekt, säger Gabriella Göransson som är vd på UC.

Dessa branscher kommer drabbas hårdast under 2024
Det råder hög osäkerhet på marknaden och trots att inflationen avtagit kommer konkurserna att fortsätta öka. UC har tittat på vilka branscher som bedöms ha högst sannolikhet att gå i konkurs under det kommande året.

Totalt sett ser vi att 16 000 bolag löper hög risk att gå i konkurs under 2024. Den bransch med flest bolag som löper hög risk att drabbas är byggsektorn (13 procent). Näst högst risk löper restaurangverksamhet (9 procent) och på tredje plats detaljhandeln (8 procent).

–Under förra året såg vi det högsta antalet konkurser sedan finanskrisen. Men de konkurser som vi sett fram till idag kan vara toppen på ett isberg, inte minst inom bygg, restaurang och detaljhandeln. Dessa är också branscher som både vår riskanalys och historiska data pekar på som mer drabbad av konkurser under lågkonjunkturen. Många företag saknar rätt förutsättningar och uthållighet för att klara av kris på kris. Enligt skatteverket fanns det dessutom i mitten på januari fortfarande 22 000 företag med anstånd på sammanlagt 43 miljarder kronor, och skattesmällen för dessa företag kan komma att bli hård, avslutar Gabriella Göransson.

Om UCs konkursstatistik UC:s konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den sista tillgängliga arbetsdagen.

På uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå och kommunnivå samt branscher.
Av: Annika Rådlund Källa och foto: UC

Taggar

Bygg Nyheter Restaurang