Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Polisen får utökade möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner

 
Polisen får utökade möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektionerRegeringens förslag tillåter Polismyndigheten att göra stickprovskontroller på arbetsplatser för att kontrollera anställningsvillkor och tillstånd. Polismyndigheten ska få genomföra stickprovsinspektioner på arbetsplatser inom riskbranscher för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Straffavgiften för arbetsgivare som utnyttjar den här typen av arbetskraft dubbleras också. Det här föreslår regeringen i en proposition som har lämnats till riksdagen i dag. 

 – Lagförslaget ger polisen större möjlighet att komma åt oseriösa arbetsgivare som bryter mot förbud och utnyttjar personer som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I Sverige är det brottsligt att ha en person anställd om den inte har rätt att vistas här eller om den saknar arbetstillstånd. När oseriösa arbetsgivare struntar i förbudet finns det stor risk att dessa personer utnyttjas och faller utanför de skyddsnät som finns i fråga om arbets- och anställningsvillkor.

I dagsläget krävs en konkret misstanke för att Polismyndigheten ska få gå in på en arbetsplats och kontrollera om det finns anställda som inte har rätt att uppehålla sig eller arbeta i Sverige. Regeringens förslag tillåter Polismyndigheten att göra stickprovskontroller på arbetsplatser för att kontrollera anställningsvillkor och tillstånd.

Arbetsplatsinspektionerna ska få göras inom riskbranscher där den här typen av anställningar är vanliga. Just nu berörs till exempel hotell- och restaurangbranschen och frisör- och skönhetssalonger.

Regeringen föreslår också en fördubbling av den särskilda straffavgift som en arbetsgivare ska betala vid utnyttjandet av sådan arbets¬kraft. Det här är för att motverka att arbetsgivare anställer och utnyttjar personer som inte får arbeta i Sverige. Regeringen föreslår också en dubblering av motsvarande straffavgift som uppdragsgivare i entreprenadförhållanden kan bli skyldiga att betala om ett företag som engagerats inom entreprenaden har anlitat personal som inte har rätt att vistas i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.


Av: Annika Rådlund Källa: Regeringskansliet

 
 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.

Läs mer