Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Fler inspektioner för att hitta bakterier i hamburgare

 
Fler inspektioner för att hitta bakterier i hamburgareNu kommer det att bli fler kontroller på restauranger och på kötthanteringsanläggningar. Ogenomstekta hamburgare som inte hanteras rätt kan innehålla bakterier som gör dig och dina matgäster sjuka. Därför gör livsmedelskontrollen i år cirka 500 inspektioner för att få en bild av hur bra restauranger och köttproducenter är på att hantera malet kött som ska ätas rått.

– Målet är att restaurangerna ska göra rätt och att livsmedelskontrollen ska bli bättre på att kontrollera företagen, säger Ulrika Andersson, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Kommunernas livsmedelskontroll ska göra kontroller på restauranger som serverar rätter av ogenomstekt malet kött. Livsmedelsverket ska kontrollera kötthanteringsanläggningar som levererar färdigmald färs eller färdiga hamburgare till restauranger.

– Vi vill ta reda på hur bra restauranger och köttproducenter är på att hantera hamburgare som ska ätas ogenomstekta. Det är viktigt både för att skydda konsumenterna och för att utföra kontrollen på ett effektivt sätt, säger, Ulrika Andersson.

STEC, som kallas Ehec när den smittar människor, är vanligare på nötkött från andra länder än på nötkött från Sverige. Antalet rapporterade utbrott där konsumenter har smittats av hamburgare som avsiktligt serverats understekt, rare eller medium-rare, är få.

– Köttfärs är en riskprodukt, eftersom bakterier på ytan kan blandas in i köttet när det mals. Steker du en hel köttbit räcker det att steka på ytan för att bakterierna ska dö, medan en hamburgare måste vara helt genomstekt, säger Ulrika Andersson.

Kontrollprojektet ska vara klart i december 2018 och erfarenheterna kommer att användas i livsmedelskontrollen.

Fakta om ehec
Den hälsofara som främst kan förekomma i rå köttfärs från nötkreatur är shigatoxinproducerande E. coli (STEC), vilken är en tarmbakterie som finns hos djur. När bakterien smittar människa kallas den Enterohemorragisk E. coli, Ehec, och kan i värsta fall leda till blodig diarré, njurskador och andra allvarliga skador. Barn är särskilt känsliga och dödsfall har förekommit.

Symtomen på Ehec är allt ifrån milda symtom med diarré och magsmärtor till blodig diarré. Cirka 5 procent av dem som insjuknar utvecklar HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, vilket är en allvarlig följdsjukdom som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. 

Råd för att undvika att bli smittad
Genom att följa några hygienråd kan du skydda dig från att bli smittad. Råden är extra viktiga att följa för små barn. Barn smittas vanligen lättare och blir ofta sjukare än vuxna. God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta.

Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur eller andra idisslare som till exempel får och getter
Smaka inte på rå köttfärs
Genomstek köttfärs ordentligt
Drick inte opastöriserad mjölk
Ät inte färskost gjord på opastöriserad mjölk
Skölj grönsaker ordentligt
Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker


Av: Annika Rådlund Källa: Livsmedelsverket
Foto: Getty Images