Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Antalet företagskonkurser ökade under 2018

 
Antalet företagskonkurser ökade under 2018Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent under 2018, jämfört med 2017. Antalet anställda som berördes av konkurser ökade under samma period med 11 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Tingsrätterna fattade under 2018 beslut om 7 599 konkurser, av vilka 7 223 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 141 avsåg privatpersoner och 235 gällde dödsbon. Antalet anställda som berördes av konkurser var 19 466 personer.

– Det betyder att antalet företagskonkurser ökade med 13 procent jämfört med 2017 och att antalet anställda som berördes av en konkurs ökade med 11 procent under samma period, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

LänI Stockholms län försattes 2 408 företag i konkurs under 2018 (en ökning med 11 procent), i Västra Götalands län var antalet 1 057 (en ökning med 22 procent) och i Skåne län försattes 1 023 företag i konkurs under året (en ökning med 4 procent).

– Särskilt hög ökning i antal konkurser skedde i Örebro län med 39 procent. Antalet anställda som berördes av konkurser i länet som helhet minskade dock, säger Lars Sundell.

Den högsta andelen företag som försattes i konkurs i förhållande till företagsstocken var i Stockholms och Södermanlands län, där drygt 0,7 procent av samtliga företag försattes i konkurs. För hela landet uppgick andelen till knappt 0,6 procent av företagsstocken.

Branschgrupp

De tre branscher med flest konkurser var i turordning handel, service och motorfordon; finans-, fastighets-, uthyrning och företagstjänster; samt byggindustrin.

Den bransch med störst antal berörda anställda var byggbranschen med 4 488 personer. Det motsvarar en ökning med 10 procent inom branschen. Den största procentuella ökningen av antal berörda anställda skedde dock inom hotell- och restaurang med 32 procent, det vill säga 2 186 personer.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 358 stycken, vilket innebar en ökning med 10 procent jämfört med 2017. I byggindustrin ökade antalet konkurser med 8 procent till 1 338 företag. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 594 stycken, en ökning med 15 procent.

Inom transport och kommunikation ökade konkurserna med 17 procent och uppgick till 681 företag år 2018. Bland företag inom finans-, fastighets-, uthyrning och företagstjänster ökade konkurserna med 10 procent, vilket innebar att 1 342 företag i denna branschgrupp försattes i konkurs 2018.

– Högsta andelen företag som försattes i konkurs i förhållande till företagsstocken var inom hotell och restaurang, med knappt 1,8 procent. Inom byggindustrin var motsvarande siffra knappt 1,3 procent, säger Lars.

Andel konkurser efter registreringsårAv de företag som försattes i konkurs under 2018 hade 3 176 stycken (44 procent) registrerats i Statistiska centralbyråns företagsdatabas under perioden 2014–18, samt 21 procent under perioden 2016–18.

Inom tillverkningsindustrin hade 39 procent registrerats under den senaste femårsperioden och inom hotell och restaurang 56 procent.

Offentliga ackordAntalet offentliga ackord var under året 140 jämfört med 151 under 2017. Antalet anställda i dessa företag var 5 787 personer jämfört med 3 360 personer under 2017.Sveriges officiella statistik
Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser. 
Tillväxtanalys statistik över konkurser och offentliga ackord innehåller samtliga beslutade konkurser och offentliga ackord för företag och privatpersoner. Antalet konkurser redovisas månadsvis på Tillväxtanalys hemsida och i Statistiska Centralbyråns databas samt i en årsrapport från Tillväxtanalys. Statistiken över offentliga ackord redovisas endast i årsrapporten.

Av: Annika Rådlund Källa och illustration: Tillväxtanalys