Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Så mycket har konkurserna ökat

 
Så mycket har konkurserna ökatAntal konkurser inom svenska aktiebolag från 1999 fram till idag. Konkursvågen fortsätter – för 13:e månaden i rad och över 5 000 företag har försatts i konkurs hittills i år. Under augusti ökade konkurserna med 38 procent. Uppgången drabbar alla län och samtliga branscher, men speciellt byggsektorn hade en tuff månad. Dessutom gick många större bolag med över 100 miljoner i omsättning i konkurs under augusti – främst tillhörande byggsektorn. 

Under augusti registrerades 508 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 368 förra året och en ökning med 38 procent. Augusti är vanligtvis en månad med lägre antal konkurser, trots detta blev årets siffra en rekordnotering och den högsta för augusti sedan 1999, då Creditsafes mätningar startade. Sedan konkursvågen inleddes i augusti 2022 har vi haft 13 månader i rad med uppgång och liknande trend. 

Hotell- och restaurangbranchen har haft en ökning på 38 procent i konkurser mellan 2022 och 2023 om man tittar på perioden januari till augusti. Tittar man på enbart augusti i år var det en ökning på  9 procent jämfört med året innan.

- Den oroande trenden med ökande konkurser håller sitt grepp om näringslivet och visar inga tecken på avmattning. Konjunkturläget gör att vi ser kraftiga uppgångar i hela Sverige. Även om vi nu börjar jämföra mot högre tal så ser vi en fortsatt tuff utveckling. Tyvärr blir det ingen ljusning under hösten, utan vi kommer fortsätta se ökade siffror, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.  
 
Inget län klarar sig undan konkursvågen
Kronoberg är det länet som klarat sig bäst hittills i år med endast sju procents ökning. Värst utveckling under året har Örebro med 66 procents ökning samt Gotland med 75 procent. Sett till våra storstadsregioner så ökar konkurserna i Västra Götaland med 54 procent (27% i augusti), Stockholms län med 37 procent (46% under augusti) och Skåne med 37 procent (59% i augusti).

8 av 10 största konkurserna inom bygg
Byggsektorn har varit särskilt utsatt under augusti, med en ökning på 64 procent för byggfirmor och 84 procent för byggentreprenörer. Även topplistan domineras av byggbolag där många stora bolag har fått problem med ekonomin.

Största konkursen blev småländska hustillverkaren Anebyhusgruppen. De hade en omsättning på hela 834 miljoner och 206 anställda enligt senaste bokslutet (dock 76 anställda idag). Även entreprenadföretaget Interoc Akustik AB med bas i Örebro och en omsättning på 317 miljoner har försatts i konkurs. På tredje plats finns ett annat stort byggbolag, Aktiebolaget Södermännen, med 258 miljoner i omsättning.

Handeln kämpar
Detaljhandeln fortsätter vara en av de branscher som ökar mest med 42 procents uppgång hittills i år och 31 procent under augusti. E-handeln däremot är den bransch som uppvisar svagast ökning (3 procent) jämfört med förra året, detta beror främst på att deras uppgång startade mycket tidigare än resterande branscher.

Över 5 000 konkurser hittills i år
Från januari till augusti har 5 000 aktiebolag gått i konkurs - vilket kan jämföras med 3 637 under samma period förra året. Det är en ökning med 37 procent. Konkurserna fortsätter därmed att ligga på en historisk hög nivå.

Nystartade företag minskar
Under augusti registrerades 3 295 nya aktiebolag, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med samma månad förra år. Då startades omkring 3 848 bolag. Totalt finns idag 752 000 verksamma aktiebolag i Sverige.


Konkurser per bransch 
 Bransch         Ökning i % mellan 2022-2023 (inom parantes endast aug)

Detaljhandel 42% (31%)

Byggfirmor 39% (64%)

Hotell & Restaurang 38% (9%)

Byggentreprenörer 36% (84%)

Konsultbyråer 33% (50%)

Partihandel 33% (-36%)

Industri 25% (9%)

Bilverkstäder 37% (100%)

Fastighetsbolag 28% (-29%)

Sportaffärer och sporthallar 368% (140%)

Åkerier 36% (10%)

E-handel 3% (-23%)

Livsmedelsbutiker 33% (-20%)

Städföretag 57% (200%)

Bilhandlare 7% (100%)

Av: Annika Rådlund Källa och tabell: Creditsafe