Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Mer svenskt vildsvinskött ska nå restaurangerna

 
Mer svenskt vildsvinskött ska nå restaurangernaMålet med vildsvinspaketet är att uppnå en kontrollerad population av vildsvin samt att uppmuntra ökad konsumtion av köttet. Resaturanger och konsumenter ska få större tillgång till svenskt vildsvinskött – det är syftet med regeringens så kallade vildsvinspaket. 

Jordbruksverket har nu fördelat pengar till 13 projekt som på olika sätt kommer att bidra till att nå målen i det regeringsuppdrag som fyra olika myndigheter har ansvar för.

Genom vildsvinspaketet vill regeringen underlätta för jägare och företag att få ut inhemskt vildsvinskött på marknaden. Det ska bland annat förenkla för jägare att kunna sälja vildsvin direkt till konsumenter och detaljhandlare. Syftet är att vildsvinsköttet ska tas tillvara som en tillgång i högre grad än idag. Satsningen utgör en del av den nationella livsmedelsstrategi som riksdagen har beslutat.

Jordbruksverket, Länsstyrelserna, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har alla uppdrag inom vildsvinspaketet. Myndigheterna arbetar tätt tillsammans och har regelbundna avstämningar.

– De 13 projekten har en bred spännvidd. Det handlar bland annat om nya affärsmodeller, att ändra attityder och att skapa förutsättningar för måltidsupplevelser i hemmet, på restaurang och i det offentliga köket. Det är tydligt att intresset är stort hos de olika aktörerna i vildsvinskedjan och det ska bli intressant att följa resultaten, säger Camilla Bender Larson på Jordbruksverket.

Nya regler förväntas 2021

Inom ramen för vildsvinspaketet arbetar Livsmedelsverket med att ta fram ett nytt förslag till lagstiftning. Förslaget innehåller regler som gör det möjligt för den som är utbildad och registrerad jägare att kunna leverera ett begränsat antal vildsvin och sedan sälja direkt till konsumenter och handlare lokalt. Exakt vad det nya regelverket kommer att innehålla förväntas bli klart under 2021.

För att kvalitetssäkra och uppmuntra ökad användning av vildsvin planeras även en subvention av provtagning och destruktion av vildsvinskött.

– Våra ledord är att det ska vara så enkelt som möjligt – både för företag och jägare att få ut ersättningen och så administrativt enkelt som möjligt för de myndigheter som har att hantera subventionerna. Därför föreslår vi en fast summa som gäller för alla subventionsmottagare, säger Mattias Åsander, områdeschef och projektledare för vildsvinspaketet på Livsmedelsverket.

Hållbar förvaltning av vildsvinsstammen

Vildsvin behöver förvaltas på ett hållbart sätt, där ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter vägs in i förvaltningen. Det långsiktiga målet med den svenska vildsvinsförvaltningen, är att uppnå en kontrollerad population och att minska både skador på gröda och mark samt antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade. Ulf Larsson på Länsstyrelsen i Kronoberg är projektledare och han samordnar länsstyrelsernas del i vildsvinspaketet.

– Ett av uppdragen till länsstyrelserna i vildsvinspaketet handlar om att revidera länens förvaltningsplaner för vildsvin. Det är ett arbete där de flesta av landets länsstyrelser deltar. Förvaltningsplanerna ska utgå från den nationella förvaltningsplanen för vildsvin som Naturvårdsverket har tagit fram, säger Ulf Larsson.

Spårbarhet viktigt
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) undersöker parallellt förutsättningarna för ett digitaliserat system för spårbarhet av kött.

– Vildsvin kan vara bärare av trikiner och, i vissa områden i Sverige, ha höga halter av cesium. Det skiljer dem från annat vilt och innebär att de måste testas för just detta och det är därför spårbarhet är viktigt. I SVA:s uppdrag tittar vi på förutsättningar för alla aktörer i livsmedelskedjan. Det handlar bland annat om attityder, tekniska lösningar samt juridiska och ekonomiska frågor, säger Anna Malmsten, projektledare på SVA.
Av: Annika Rådlund Källa: Jordbruksverket
Foto: Getty Images

Taggar

Kött Mat Nyheter