Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

De är mest nöjda med arbetsgivarens policy om distansarbete

 
De är mest nöjda med arbetsgivarens policy om distansarbeteAv kvinnorna är det hela 13 procent som har en policy de inte är nöjda med, enligt undersökningen. En ny Novusundersökning gjord på uppdrag av Sodexo visar att 64 procent av tjänstemännen nu har en policy på arbetsplatsen om hur många dagar de ska arbeta på kontoret respektive på distans. Generellt är 53 procent nöjda med det beslut som har fattats. Allra nöjdast är män och storstadsbor.

57 procent av männen i undersökningen svarar att deras arbetsgivare har bestämmelser om distansarbete, och att de är nöjda med det upplägg som finns. Motsvarande siffra för kvinnorna är 49 procent. Åtta procent av männen uppger att det finns en policy på plats, men att de är missnöjda med den. Av kvinnorna är det hela 13 procent som har en policy de inte är nöjda med.

Boende i storstäder och storstadsnära kommuner sticker också ut. Där svarar hela 70 procent att deras arbetsplats har bestämmelser om distansarbete, och 60 procent är nöjda med den.

Peter Mellin, vd på Sodexo Sverige säger i ett pressmeddelande: 

– Att den övervägande majoriteten av de som har en policy om distansarbete på arbetsplatsen är nöjda med den är ett gott betyg till arbetsgivarna. Det tyder på att många har lyssnat in medarbetarnas preferenser. Men det finns en viss skillnad mellan könen. Att kvinnor inte är lika nöjda är något att ha ögonen på.

I undersökningen fick tjänstemännen också frågan hur de anser att ett idealiskt arbetsliv för personer i deras bransch ser ut år 2030. Högst på önskelistan hamnar kortare arbetsvecka, det är något som 57 procent vill ha. Men även här finns en skillnad mellan könen. 50 procent av männen vill ha kortare arbetsvecka, och hela 65 procent av kvinnorna. 

– Generellt sett är det fortfarande kvinnor som tar det största ansvaret för hem och barn. Att de i högre utsträckning än män vill ha kortare arbetsvecka och inte är lika nöjda med arbetsplatsens bestämmelser om distansarbete är därför inte särskilt förvånande. Frågan är hur det utbredda distansarbetet kommer att påverka jämställdheten på lång sikt. Det vet vi inte ännu, avslutar Peter Mellin.


Om undersökningen
Undersökningen bygger på 671 telefonintervjuer med förvärvsarbetande tjänstemän i privat och offentlig sektor i åldern 18–84 år. Undersökningsföretaget Novus genomförde undersökningarna 28 februari–7 mars 2024 på uppdrag av Sodexo.

 
 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.

Läs mer