Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Danstillståndet avskaffas

 
Danstillståndet avskaffasDanstillståndet avskaffas för offentliga danstillställningar
Att danstillståndet tas bort efter 67 år är efterlängtat av många företag. Idag har regeringen nämligen beslutat om en lagrådsremiss som innebär ett avskaffat tillståndskrav för offentliga danstillställningar. 

Förslaget innebär att det på bland annat restauranger och nattklubbar inte längre krävs godkännande från Polismyndigheten för att få anordna en danstillställning, om dessa inte ligger på en offentlig plats. I stället ska sådana danstillställningar som huvudregel anmälas till Polismyndigheten.

Förslaget innebär lättnader för anordnaren
eftersom anmälan är kostnadsfri och kan göras muntligen. En anmälan gör samtidigt att ordnings- och säkerhetsrisker kan beaktas i och med att Polismyndigheten fortsatt får kännedom om att danstillställningen ska äga rum.  

– Det här är en efterlängtad frihetsreform. Det är inte rimligt att staten ska reglera människors dans. Genom att ta bort kravet på danstillstånd minskar vi även byråkrati och kostnader för företagare och andra som ordnar dans, säger justitieminister Gunnar Strömmer.  

– Regeringen avskaffar därmed kravet på danstillstånd som under lång tid mötts av kritik från flera håll. Det föreslagna ansökningsförfarandet kommer att innebära en förenkling för berörda företag samtidigt som spontandansen faller utanför anmälningsplikten, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.


Av: Annika Rådlund 
Foto: Getty Images

Taggar

Krog Nyheter Restaurang