Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

ESS vill låna ut sina konferens- och möteslokaler till högskoleprovet

 
ESS vill låna ut sina konferens- och möteslokaler till högskoleprovetJonas Stenberg CEO på ESS tycker att branschen ska gå samman och erbjuda lokaler för högskoleprovet.  ESS Group vill erbjuda sina tjänster för att det framöver ska vara möjligt att genomföra högskoleprovet, trots rådande läge med Covid-19.  De vill helt enkelt erbjuda kostnadsfria möteslokaler på alla sina destinationer inklusive medarbetare som står redo att utbildas i UHR’s rutiner kring provet samt en särskilt utsedd projektledare som hjälper till med koordinering och planering.

Att högskoleprovet ställs in på obestämd menar ESS är inte är acceptabelt. ESS Groups VD Jonas Stenberg söker nu Universitets- och högskolerådets Generaldirektör Karin Röding för att diskutera möjligheter. Under dagen uppmanar de också de större branschkollegorna till att bistå med fler konferens- och möteslokaler. Åsikten är att man borde kunna genomföra Högskoleprovet under oktober och november.


Den 20 juli gav Regeringen uppdraget till Universitets- och högskolerådet (UHR) att redogöra för möjligheten att hålla provet till hösten, och ge exempel på åtgärder som de olika lärosätena skulle kunna vidta, för att skapa den kapacitet som krävs för att genomföra provet. Och nu i augusti kom  svaret att ”det är svårt att få tag på det stora antal provlokaler och prov-­vakter som krävs om provet ska kunna genomföras enligt Folkhälsomyndig­hetens rekommen­dationer.” I UHR’s pressmeddelande råder det också en osäkerhet om provet faktiskt kan genomföras under 2021 med samma motivering.

 –Universitets- och högskolerådet pratar om att de inte har kapacitet. Brist på kapacitet i form av lokaler och prov-vakter. Men vi har ju lokaler och medarbetare och vi vill hjälpa till! Våra möteslokaler i Västerås, Göteborg, Ystad, Stockholm, Falkenberg och Malmö ställs härmed till UHRs förfogande. Vi har medarbetare och projektledande funktioner som vi snabbt vill hjälpa till med för att få detta att fungera. Och vi vill bjuda på det! Vi är ok med att mycket är konstigt i dessa tider men vi anser inte att man i det här fallet gjort tillräckligt för att kunna lösa problemet. Högskoleprovet är nåt av det viktigaste som finns på arbetsmarknaden och provet har alltid stått för hopp och utveckling och det kan vi inte sluta med så här enkelt, säger Jonas Stenberg CEO på ESS.

 Sedan i mars har ESS på alla hotell och destinationer nya rutiner kring sociala avstånd, markörer i golv, tids-scheman i restauranger, handsprit och kraftigt utökade städrutiner.

 –Lova ska man vara försiktig med men jag vill ändå kalla våra konferenslokaler för Covid-säkra. Vi tror att vi inte är själva om detta utan jag vet att det i hela vår bransch finns många som skapat miljöer och lokaler som är bland det säkraste som finns just nu. Så med det sagt blir också detta brev en uppmaning och fråga till våra kollegor. Vi på ESS är en mindre familj av resorts och cityhotell som inte finns överallt i Sverige. Men om Choice, Scandic, Elite och First också ville hänga på så borde ju vi tillsammans klara av att välkomna de 100 000 personerna som estimeras vilja göra provet detta året, fortsätter Jonas Stenberg.

Under dagen kommer ESS VD Jonas Stenberg skicka ovan uppmaning och erbjudande till Universitets- och högskolerådets Generaldirektör Karin Röding. Samtal och dialog är redan igång med branschen. Förhoppningen är att kunna ha ett första planeringsmöte under nästa vecka.

 –Vi tror att vi visst kan säkerställa miljöer och trygga platser för såväl medarbetare, prov-vakter och de framtida studenterna. Vi kan detta och har genomgått rutiner, kontroller och nya arbetssätt sen i mars. Detta vill jag berätta för Karin då det argumentet, tillsammans med just lokalbristen, verkar vara den bärande orsaken till att man inte genomför provet. Jag hoppas att hon lyssnar och jag hoppas våra branschkollegor också vill hänga på och hjälpa till.” avslutar Jonas Stenberg.


Av: Annika Rådlund Källa och foto: ESS Group