Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Matsvinn blir nya måltider

 
Matsvinn blir nya måltiderPhilip Axelsson och Martin Alm från Nordish Market har precis laddat sina lådcyklar med överskottsmat från Coop Avenyn (Foto: Max Björkman, Chalmers Industriteknik) 30 000 ton mat slängs från butikerna varje år, trots att en stor del fortfarande är ätlig. För att komma tillrätta med detta slöseri har nu utvalda Coop Väst-butiker i Göteborg och matleveranstjänsten Nordish Market påbörjat ett test för att se hur restauranger kan ta tillvara överbliven mat.

 Testet är en del av projektet ”Restauranger räddar butikers matsvinn”, vars syfte är att ta fram förslag på logistiksystem och affärsmodeller så att restauranger effektivt ska kunna ta emot och förädla överbliven mat från butiker, som annars riskerar att bli svinn.

Projektet som är en förstudie finansieras av Vinnova och utförs av åtta samarbetspartners som representerar viktiga aktörer: Chalmers Industriteknik, Paul Svensson Mat AB, LogTrade, WhyWaste, Coop, Stockholm Stadsmission, Martin & Servera och Menigo. Det hittills utförda arbetet har nu lett till att Nordish Food som är en del av Nordish Market kommer att ingå i ett test tillsammans med Coop Väst.

— Syftet med denna förstudie är att få en förståelse för hur dessa system ska byggas upp, påpekar Kristina Liljestrand, på Chalmers Industriteknik, som också leder projektet. Detta test är viktigt för att både identifiera framgångsfaktorer så väl som de utmaningar vi behöver arbeta vidare med. Efter sommaren kommer vi att ansöka om ett fortsättningsprojekt för att kunna göra tester i ännu större skala och lärdomarna från detta test kommer att vara värdefulla inför planeringen av huvudprojektet.

— Att vi nu får möjligheten att testa att även arbeta med överskottsmat ska bli väldigt spännande, säger Philip Axelsson på Nordish Food. Hållbarhetsarbete är grundbulten i vårt koncept, och vi lägger idag ett stort fokus på att sälja ekologiska och bra närproducerade råvaror från småskaliga producenter runtomkring Göteborg. Om detta test faller väl ut hoppas vi att vi inom kort ska kunna erbjuda våra kunder en ’svinn-rätt’. 

Hon menar att många 'r väldigt miljömedvetna idag hoppas och tror vi att detta är något som kunderna kommer att uppskatta.
— Vi ser väldigt positivt på detta projekt, eftersom matsvinnsfrågan är central i vårt hållbarhetsarbete inom Coop, säger Camilla Grönkvist som är kvalitetsansvarig på Coop Väst. Genom detta test kan vi utvärdera en ny möjlighet att hitta lösningar för att rädda överbliven mat från våra butiker. Primärt är för oss att undvika att matsvinn uppstår, men när det gör det måste vi ha bra lösningar på plats för att rädda denna mat, fortsätter Camilla.

Förstudien startade i november 2018 och pågår fram till augusti 2019.
Chalmers Industriteknik
Stiftelsen Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi. 

Nordish Market

Nordish Market är en ny matleveranstjänst som levererar maten med eldrivna lastcyklar. h

Coop Väst

Konsumentföreningen Coop Väst har drygt en halv miljon medlemmar och driver idag 69 Coopbutiker
.


Av: Annika Rådlund Källa och foto:  Chalmers