Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Så stort blev omsättningsfallet för Nordic Choice Hotels under 2020

 
Så stort blev omsättningsfallet för Nordic Choice Hotels under 2020Torgeir Silseth, koncernchef Nordic Choice Hotels. Nordic Choice Hotels har upplevt en kraftig nedgång i omsättningen i hela Norden efter att länderna införde restriktioner i mars med anledning av covid-19. Siffrorna för 2020 visar att hotellkoncernen har haft en minskad omsättning med 5,1miljarder norska kronor 2020 jämfört med 2019.

- I januari och februari 2020 levererade vi rekordresultat i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi gick också in i 2020 med 30 hotellprojekt på gång och en plan att anställa 45 000 personer de närmaste fem åren i företaget, säger koncernchef Torgeir Silseth.

Nedstängningen av samhället har drabbat alla delar av verksamheten hårt. Restriktioner har påverkat möjligheten att samla människor, resor både i de Nordiska länderna och utanför, möjligheten att servera alkohol, att bedriva SPA- och träningsverksamhet och dessutom har bolaget fått stänga ned delar av verksamheten på grund av frånvaro av gäster.

- En del av våra hotell har varit tvungna att vara stängda under hela coronapandemin, även om vi har gjort vad vi kan för att säkra marknadsandelar genom kampanjer och bra erbjudanden för våra gäster, säger Silseth.

Förändringen i hotellomsättningen från 2019 till 2020 fördelas enligt land:

Sverige: -55,5 (-65,1% om man tittar på perioden mars-december)
Norge: -40,9% (-50,7% om man tittar på perioden mars-december)
Finland: - 66,5% (endast Q4 19 jämfört med Q4 2020)
Danmark: -61,5% (-70,5% om man tittar på perioden mars-december)

Koncernchefen säger att den minskade omsättningen har haft stora konsekvenser för företaget:

- Vi har varit tvungna att permittera och säga upp nästan 8 000 människor i Norden, och vi har tappat en stor del av vår specialkompetens som har byggts upp under flera år. Dessa är människor som vi behöver när vi återgår till det normala igen, säger han.

De nordiska länderna har haft olika kompensationssystem för företag som påverkas av restriktionerna. I Sverige fick företaget cirka 200 miljoner i ersättning 2020, vilket utgör cirka 7 procent av driftskostnaderna för Nordic Choice Hotels svenska hotell. Övriga förluster täcks av lån och eget kapital.

- Ersättningen från myndigheterna har varit viktig för oss. Vi hade aldrig lyckats rädda så många jobb och så stora delar av företaget, om det inte var för kompensationspaketen och det faktum att vi gick in i krisen med en sund ekonomi och likviditet, avslutar Silseth.

Omsättningen har fortsatt på en låg nivå in i 2021 och resulterar därför i ett mycket svagt första kvartal. Hur resten av året kommer att bero på vilka restriktioner branschen beläggs med, men Nordic Choice förväntar en gradvis förbättring efter påsk och en sommarsäsong med mycket nationell trafik. Hösten 2021 förväntas bli betydligt bättre än hösten 2020.

2020 års siffror ska inte betraktas som slutgiltiga förrän de fastställs i juni 2021.

Av: Annika Rådlund Källa och foto: Nordic Choice Hotels