Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Sjunkande framtidstro bland småföretagare inom hotell och restaurang

 
  • Minskad  framtidstro jämfört med i våras, hos småföretagare i hotell- och restaurangbranschen.

    Minskad framtidstro jämfört med i våras, hos småföretagare i hotell- och restaurangbranschen.

  • Hotell- och restaurangbranschen ligger på 13:e plats av totalt 15 på listan över mest optimistiska branscher.

    Hotell- och restaurangbranschen ligger på 13:e plats av totalt 15 på listan över mest optimistiska branscher.

Föregående
Nästa
 
Endast  4 av 10 småföretagare i hotell- och restaurangbranschen räknar med att deras försäljning kommer öka under kommande halvår. Det visar nya siffror från Vismas Affärsbarometer med svar från 1 038 små och medelstora företag över hela landet. Det innebär en minskning i framtidstro jämfört med i våras, och en 13:e plats av totalt 15 på listan över mest optimistiska branscher.

 Landets mest optimistiska  småföretagare är verksamma inom IT och Telekom. Där tror hela 67 procent på ökad försäljning. Skola och utbildning samt handel är andra sektorer med företagare som ser ljust på framtiden. Mer pessimistiskt är det inom branscherna redovisning och revision, affärs- och organisationsutveckling  samt hotell och restaurang som återfinns på listans tre bottenplaceringar.

Största kliven uppåt på listan står branscherna skola och utbildning samt vård och omsorg för. Branschen affärs- och organisationsutveckling har det största raset, med ett fall från andra till näst sista plats.

Sammantaget tror hälften av alla småföretagare i Sverige, 46 procent, på en ökad försäljning under kommande sex månader. Den positiva trenden håller i sig och för fjärde undersökningen i rad tror varannan småföretagare i landet på stigande försäljning.

– Att den positiva trenden håller i sig i många branscher betyder att fler småföretag kommer våga satsa långsiktigt. Då hela 99 procent av Sveriges företag är små och medelstora är det även ett tydligt tecken på ett positivt och stabilt ekonomiskt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.


Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 1 038 små och medelstora svenska företag mellan den 10 och 20 november 2017. Enkäten skickades till 17 106 småföretagare över hela landet med en svarsfrekvens på 6,1 %. Undersökningen har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är fjortonde gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.Av: Annika Rådlund Källa Visma
Foto: Getty Images