Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Tufft läge för småskalig svensk livsmedelsproduktion

 
Tufft läge för småskalig svensk livsmedelsproduktion"Bland de som har det tuffast återfinns bagerier, konditorier och annan småskalig livsmedelsproduktion varav många har en stor del av sin försäljning mot de likaledes hårt drabbade hotell- och restaurangbranscherna" Fyrtio procent av Sveriges små- och medelstora livsmedelsproducenter upplever en kraftigt minskad efterfrågan, och de kommande veckorna räknar företagen med att korttidspermittera eller säga upp varannan anställd, visar en ny företagsenkät av branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

För att få en tydligare bild av hur coronakrisen har drabbat små och medelstora medlemsföretag genomförde Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal en digital enkät den 3–6 april. Totalt medverkade drygt 100 företag, med i genomsnitt 10 anställda (totalt 1100 personer) och en genomsnittlig omsättning på 23 miljoner kr under 2019. De deltagande företagen ger en representativ bild av läget för tusentals småskaliga livsmedelsproducenter i hela landet.

Den första stöten av coronaviruset, med en befolkning som till stor del stannar kvar i hemmen, har drabbat tusentals svenska företag. Bland de som har det tuffast återfinns bagerier, konditorier och annan småskalig livsmedelsproduktion varav många har en stor del av sin försäljning mot de likaledes hårt drabbade hotell- och restaurangbranscherna. Över en natt i början av mars rycktes stora delar av efterfrågan bort för företagen, och efter en månad med kraftigt minskad efterfrågan är konkurserna redan ett faktum.

− Det är uppenbart att företagen är i snabbt behov av fler och förstärkta statliga stödåtgärder. Det de säger till oss att de behöver för att överleva på kort sikt är kontantersättningar vid stora efterfrågebortfall, att staten tar en större kostnad vid permitteringar och hjälp med att få ner hyreskostnaderna. Utan de här åtgärderna kommer uppskattade livsmedelsproducenter i hela landet att försättas i konkurs och tusentals arbetstillfällen gå förlorade, med största sannolikhet för gott, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Varannan anställd kommer permitteras eller sägas upp inom en månad
Han förklarar att med en till stora delar utraderad efterfrågan kämpar företagen febrilt med att minska sina kostnader. Personalen är, för många av de små och hantverksbetonade livsmedelsföretagen, den enskilt största kostnadsposten. 
−Det är därför föga förvånande att hela 33 procent av personalen korttidspermitterats den senaste månaden och att sju procent av personalen har blivit uppsagd. Eftersom företagen inte heller ser några större ljusningar i utvecklingen räknar de med att under de kommande fyra veckorna totalt ha korttidspermitterat 40 procent av personalen, sagt upp 12 procent och varslat 8 procent om uppsägning.

Total andel av personalen som under den senaste månaden, och beräknat den kommande månaden, har påverkats av coronakrisen:
Uppsagda 12%
Varslade 8% 
Korttidspermitterade 40%


Fyrtio procent upplever kraftigt minskad efterfrågan

Livsmedelsföretagens undersökning visar att under den senaste månaden tappade tre fjärdedelar av företagen i försäljning. Hela fyrtio procent av företagen upplevde ett mycket stort tapp i efterfrågan. Sju av tio företag ser dessutom ingen ljusning den kommande månaden utan räknar med fortsatt minskad efterfrågan.


Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 195 miljarder kr/år och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.
Av: Annika Rådlund Källa: Livsmedelsföretagen