Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Svårt välja rätt fisk på restaurang

 
Svårt välja rätt fisk på restaurang64 procent är osäkra på om fisken varit miljömärkt på restaurang Det är svårt för svenskarna att välja hållbar fisk när de går på restaurang. En undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att två av tre konsumenter är osäkra på om fisken de ätit det senaste halvåret varit miljömärkt. Samma undersökning pekar på att konsumenterna vill välja bättre fisk och efterfrågar tydligare märkning av restaurangerna.

- Det måste bli enklare för konsumenterna att välja rätt fisk. För det krävs tydligare information på restaurangerna så att man som kund kan se om fisken man väljer är miljömärkt. Restauranger måste ta ansvar och kan inte fortsätta att slarva med informationen om den fisk de erbjuder, säger Inger Näslund, expert på havs-och fiskefrågor på WWF.

I en SIFO-undersökning som gjorts på uppdrag av WWF uppger två av tre svenskar att det är viktigt för dem att äta miljömärkt fisk. Samtidigt menar nästan var tredje konsument att de inte vet vilka fiskar som är hotade.

Varken på restaurang eller i butik är det helt lätt att välja miljömärkt fisk. I undersökningen svarar 64 procent att de är osäkra på om fisken varit miljömärkt på restaurang medan de som är osäkra i butik uppgår till 36 procent. På frågan om vad som skulle få dem att välja mer miljömärkt fisk svarar 62 procent tydligare märkning i butik och 50 procent tydligare märkning på restaurang. Det är viktigare faktorer än ett billigare pris som 24 procent uppger.

- Allt mer fisk blir miljöcertifierad, vilket är positivt. Men för att spårbarheten ska fungera i hela ledet så måste även restaurangerna och handeln ta sitt ansvar och certifiera sig. Idag är det glappet alldeles för stort och det går ut över konsumenterna, säger Inger Näslund.

I dag drar WWF igång en kampanj för att rädda världens hav. De vill informera om att  på bara 40 år har nästan hälften av livet i haven försvunnit. En viktig orsak är det omfattande och pågående överfisket. Flera viktiga arter som haj, tonfisk och den för oss så viktiga torsken riskerar att fiskas ut och försvinna. Detta menar de påverkar inte enbart de enskilda fiskarterna utan riskerar att rubba hela ekosystem i haven. 

www.wwf.se/raddahaven

Om SIFO-undersökningen:SIFO-undersökningen genomfördes på uppdrag av Världsnaturfonden WWF under september 2016. Totalt intervjuades 1006 svenskar mellan 18-79 år.