Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Större möjligheter för restauranger och kaféer att märka ”ekologiskt”

 
Större möjligheter för restauranger och kaféer att märka ”ekologiskt”Livsmedelsverket föreslår nya regler som underlättar för restauranger och kaféer att märka med "ekologiskt". Men företagen måste också kunna visa för myndigheterna att märkningen stämmer.

Livsmedelsverkets förslag innebär utökade möjligheter att använda "ekologisk" på skyltar, menyer med mera. Det öppnar för att maträtter, bakverk och andra varor som tillagats i restauranger, kaféer och andra så kallade storhushåll kan märkas som ekologiska. Tidigare har restaurangerna kunnat berätta att de använder ekologiska ingredienser och råvaror men inte kunnat märka till exempel maträtten "ekologisk" för att det har saknats nationella regler.

Kravet för att få kalla en maträtt eller kaka som tillverkats i restaurangen ekologisk, är att alla ingredienser är ekologiska och att de förvarats åtskilda från andra icke ekologiska ingredienser av samma sort. Alla tillsatser eller processhjälpmedel som använts måste vara godkända för ekologisk produktion.

Åtskilt och dokumenterat
Reglerna öppnar också för möjligheten att ange hur ekologisk restaurangen är i sin helhet, genom att visa hur stor andel av alla råvaror som är ekologisk. Sammantaget kräver det att storhushållet kan dokumentera att varorna är ekologiska.

Kontroll av dokumentation
Konsumenter som efterfrågar ekologiska varor ska kunna lita på märkningen. Därför finns också krav på hur storhushållen ska visa för myndigheterna att märkningen stämmer.

Begreppet storhushåll innefattar till exempel försäljningsstånd, kaféer, restauranger, personalrestauranger, skolkök, sjukhuskök och cateringföretag.

 http://www.livsmedelsverket.se