Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Stora brister i hotellens kameraövervakning

 
Stora brister i hotellens kameraövervakning41 procent av hotellen som har kameraövervakning fick anmärkningar. Flera hotell i landet följer inte reglerna för kameraövervakning. Det visar länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport för 2017. Övervakning utan tillstånd, felplacerade kameror och otydlig skyltning hör till de vanligaste anmärkningarna. 

Länsstyrelsernas nationella tillsyn av kameraövervakning på hotell omfattade 123 hotell. Av dessa fick 51 någon typ av anmärkning, vilket innebär att cirka 41 procent av hotellen som tillsynades inte följer kameraövervakningslagen.

I Skåne kontrollerades två hotell och båda fick anmärkningar.
– Det är förvånande många hotell som inte följer tillstånden, säger Henrik Kvennberg som genomfört tillsynen i Skåne län.

De vanligaste anmärkningarna handlade om att hotellen saknade tillstånd, att övervakningen sker utanför tillåtet område, att kamerorna var felplacerade och saknade tydlig skyltning om att kameraövervakning sker.

Viktigt med integritet på hotell
– Anmärkningarna är allvarliga. Hotell är en plats för rekreation, där många vistas på sin fritid och integritetsintresset är högt. Det är viktigt att tillstånden och lagen följs, säger Camilla Wagnervik, jurist på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som sammanställt rapporten.

Varje år genomför länsstyrelserna ett nationellt tillsynsprojekt av kameraövervakning i särskilda verksamheter. Tidigare år har bland annat restauranger, butiker, sjukhus, gym och badanläggningar granskats.
Av: Annika Rådlund Källa: Länsstyrelsen Skåne
Foto: Getty Images
 
 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.

Läs mer