Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Scandics hotelldirektör utsedd till Årets näringslivsdiamant 2016

 
Scandics hotelldirektör utsedd till Årets näringslivsdiamant 2016Roshan Malalatunga Årets Näringslivsdiamant 2016 Under Linköpings näringslivsgala på fredagskvällen den 30 september utnämndeshotelldirektören Roshan Malalatunga till Årets Näringslivsdiamant. Roshan har arbetat 16år inom organisationen och är hotelldirektör för Scandics tre hotell i Linköping; ScandicFrimurarehotellet, Scandic Linköping City och Scandic Linköping Väst.

Linköpings näringslivsgala vill sätta strålkastarljuset på djärva idéer, framgångar ochuppmärksamma insatser för näringslivet i Linköping genom ett antal priser i olika kategorier. Årets Näringslivsdiamant är en av de mest prestigefyllda kategorierna och priset delas ut till enperson som med engagemang och målmedvetenhet bidragit till att bygga framtidens Linköping.

– Det är fantastiskt roligt att få ta emot ett så här fint pris och att bli uppmärksammad ochuppskattad för det arbete vi gör varje dag, årets alla dagar. Det är ett slags kvitto på att vi gör rättsaker och om det går bra för Linköping, går det också bra för oss, säger Roshan Malalatunga.
Han prisades för sitt arbete med att utveckla Linköpings företagsklimat iallmänhet och besöksnäringen i synnerhet. I Linköping är han bland annat känd för sitt socialaengagemang och arbete med att integrera ny arbetskraft.

– Jag är väldigt stolt över Roshan och hans prestationer. Han är en av Scandics starkaste ledareoch oerhört omtyckt och uppskattad inom organisationen, säger Peter Jangbratt, Sverigechef påScandic.

Motiveringen löd:
Linköping har ett starkt näringsliv med bredd, spets och kompetens. Här finns forskning iinternationell världsklass och här skapas innovationer som skriver historia. Men i slutändan ärdet den enskilda individen som gör skillnad, och som bidrar till stadens positiva utveckling.Linköpings näringslivsdiamant 2016, delas ut till en person som med engagemang ochmålmedvetenhet bidragit till att bygga framtidens Linköping. Attrahera och integrera nyarbetskraft, utveckla näringslivet i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet.

Om priset:
Linköpings näringslivsdiamant går till en person, företag eller organisation som aktivt bidragit tillatt stimulera tillväxt, samverkan och hållbar utveckling inom Linköpings näringsliv. Aktören skagenom stort engagemang, socialt ansvarstagande och gott ambassadörskap positionera stadensom en stark aktör på den svenska och internationella marknaden.

www.scandic.se