Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Restaurang kan vinna Guldstolen

 
Restaurang kan vinna GuldstolenAesop SoFo. Foto: Ludger Paffrath. Bar Central. Foto: Idha Lindhag. Luzette. Foto: Anders Thessing. Koka. Foto: Åke E:son Lindman. Tre restauranger och en hudvårdsbutik slåss om den prestigefyllda utmärkelsen Guldstolen, Sveriges Arkitekters pris för bästa inredningsarkitektur. En tydlig trend idag är att utformningen allt mer används som ett profilskapande verktyg för olika verksamheter. 

– Juryn har nominerat fyra starka inredningar som alla på ett utmärkt sätt lever upp till prisets krav på en kombination av innovation och funktion. Gemensamt är en stor omsorg om detaljerna och att de har getts ett unikt uttryck som bottnar i den verksamhet som bedrivs i lokalen, säger Daniel Golling, talesperson för Guldstolsjuryn.

Med Guldstolen vill Sveriges Arkitekter belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad. I år är samtliga nominerade projekt placerade i storstaden – tre i Stockholm och ett i Göteborg. Sammanlagt besökte juryn ett 50-tal projekt runt om i landet.

– Till inredningsarkitekturens unika förutsättningar hör att det är snabba projekt som dessutom ofta ska genomföras med begränsade budgetar. Att vi trots det haft så många starka kandidater att bedöma är ett tecken på den höga kvalitetsnivån inom svensk inredningsarkitektur. Under juryarbetet har vi sett en starkare tendens till lokala uttryck i inredningen och att arkitekturen är ett medel som i allt högre grad används till att profilera verksamheten som ska bedrivas i miljön, säger Daniel Golling.

De nominerade projekten:

Aesop SoFo, butik, Stockholm

Ur juryns motivering: ” Aesops senast öppnade butik i Stockholm besitter den främsta egenskap som utmärker all arkitektur, skapad utifrån målet att vara spektakulär: framför det blygsamma fönstret håller flanörerna tillbaka sina steg och de böljande väggarna i alfanér suger in besökare i lokalen. ”

Arkitekter är Fredric Benesch SAR/MSA och Katarina Lundeberg SAR/MSA MAA på In praise of shadows, byggherre Aesop.

Bar Central, Stockholm

Ur juryns motivering: ”Färg- och materialval helt renons på ängslighet har gjort Bar Central till en inredning som inte löper risk att beröras av mat- och inredningstrendernas snabba svängningar. Inredningen manar fram föreställningar om anrik centraleuropeisk kafé- och restaurangkultur.”

Arkitekt är Fredrik Stenberg A/MSA på Uglycute, byggherre Vinomati.

Koka, restaurang, Göteborg

Ur juryns motivering: ”I kontrast till de utstuderade möbelvalen och inredningsdetaljerna framträder de stora greppen tydligare. De är få och samspelar synnerligen väl. Västsvensk gastronomi med västsvensk inramning.”

Arkitekter är Johan Olsson samt arkitekter SAR/MSA Per Bornstein och Andreas Lyckefors på Bornstein & Lyckefors Arkitekter, byggherre Restaurang Kock & Vin.

Luzette, restaurang och butik, Stockholm

Ur juryns motivering: ”Luzette utstrålar den självklarhet och tidlöshet som kommer av att dess arkitekt har en erfarenhet och lyhördhet för uppdraget och miljön som gör att han både är i fas med sin samtid och bidrar till att forma den.”

Arkitekt är Jonas Bohlin SIR/MSA, byggherre Svenska Brasserier.


Jenny Marcuson Fors

Verksamheter till försäljning