Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Övervakning av takets snöbelastning med hjälp av ny sensor

 
Övervakning av takets snöbelastning med hjälp av ny sensorRuukki roof sensor skickar en varning om det blir för mycket snö på taket. Ruukki lanserar ett nytt taksensorsystem som övervakar mängden snö på taket och som skickar en varning när snön behöver skottas bort. Genom att snön tas bort från taket i god tid ökar säkerheten, samtidigt som man sparar pengar genom att slippa röja snön när det egentligen inte behövs.

För mycket snö på taket innebär alltid en säkerhetsrisk. För att säkerställa tryggheten för människor som befinner sig på offentliga platser, men även för att ge fastighetsägare och ansvariga möjligheten att veta när det är dags att skotta utifrån aktuella väderförhålladen, lanserar Ruukki nu ett unikt taksensorsystem som ger information om förändringar i realtid. 
   Till exempel är det viktigare att veta vikten på snön än hur tjockt snötäcket är, vilket kan vara svårt att räkna ut manuellt. Detta system går ut på att övervaka mängden snö på taket. Särskilt fördelaktigt är Ruukkis taksensorsystem på stora takytor där snön gärna lägger sig ojämnt.

  Så här fungerar den: 
Det finns två mätenheter för snöbelastning samt en radiobox och alla fästs på takets undersida. Sensorerna är placerade på bestämda platser på taket där snövallar ofta bildas. Denna placering bestäms av konstruktören. Sensorerna mäter kontinuerligt belastningen utan paus och har temperaturkompensator.

   Sensorerna är anslutna till radioboxen med kabel och det är denna radiobox som fungerar som en informationskälla. Fastighetsägaren får en varning när den inställda gränsen för snömängden har uppnåtts. Denna varning ges på tre olika sätt.
Först, alarmljus som börjar blinka i sensorn när viktgränsen är nådd. Utöver det kan användaren få information till sin mobiltelefon via wifi eller så kan samma information nås via internet.

Den nya taksensorn är Ruukkis första system baserat på sensorteknik och kan installeras i alla byggnader med Ruukkis bärande takplåt, och även på andra bärande tak på till exempel industribyggnader. 
Ruukki ansvarar för att leverera Ruukki Roof Sensor, systemen installeras sedan på samma sätt på både nya och befintliga byggnader.

 Ruukki lanserar ett nytt taksensorsystem som övervakar mängden snö på taket. När snön behöver skottas bort skickas ett meddelande till den fastighetsansvariga. 


Av: Annika Rådlund Källa och foto: Ruukki