Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Nya restriktioner införs

 
Nya restriktioner införsBara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap kommer att gälla från och med 23 december. Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen. 

 – Jag förstår att svenska folket är oerhört trötta på pandemin, det är jag också. Men vi behöver tillsammans stoppa smittspridningen, vi måste få ner toppen av den.  Så att alla får tid att ta första, andra och tredje sprutan, sa socialminister Lena Hallengren på presskonferensen som startade klockan 14:00 idag.

Bland annat rekommenderas alla att arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. Det påverkar till exempel nattklubbar, konserter och teater.

 – Vi ser fortfarande en omfattande smittspridning i Europa. Vi har tittat på tre senarior, eftersom Omikron varianten är mer smittsam och vi fortfarande har många som inte är vaccinerande. Även om vi har en lägre nivå nu än tidigare under pandemins toppar så visar prognosenen att smittläget kommer att öka, sa generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Hon förklarade att även i Sverige har antalet covid-19-fall också börjat öka, och nu visar de nya scenarierna på en ökande smittspridning under vintern 2022 med en topp i mitten av januari. Under samma period väntas även antalet patienter som vårdas för covid-19 inom både slutenvården och IVA-vården öka.

– Det allra viktigaste är att vaccinationerna i befolkningen ökar. Alla behöver också stanna hemma vid symtom för att inte sprida smittan vidare, och testa sig för att möjliggöra smittspårning och att bryta smittkedjor. Men vi ser att smittspridningen i befolkningen ökar, liksom belastningen på hälso- och sjukvården. Den mer smittsamma virusvarianten omikron väntas snart dominera helt. Vår samlade bedömning är därför att ytterligare åtgärder är nödvändiga under en tid för att bromsa utvecklingen.

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. 
 
Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

-Alla bör undvika miljöer med trängsel.
-Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
-För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
-Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
-Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. När undervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
-Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
-Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare. 
-Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten hemställer även till regeringen att fatta beslut om följande krav:

Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.
Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.
Krav på negativt covid-test som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.


Smittspridningen påverkas bland annat av den fortsatta vaccinationsgraden, hur smittsam den nya virusvarianten omikron visar sig vara och hur väl vaccinen skyddar mot den, samt hur kontaktintensiteten i befolkningen utvecklas.

–Att fler vaccinerar sig i tid, det kommer att vara avgörande. Det är den absolut säkraste åtgärden.

Enligt prognosen så kommer sjukhusinläggningarna att öka
Det är på en lägre nivå än de högsta topparna var innan men för att bromsa utvecklingen görs nu dessa insatser.


–Vi kommer att leva med pandemin för lång tid framöver, men njut av julen med de nära och kära. Följ de råd och vaccinationer som finns. Och vaccinera er, avslutade Karin Tegmark Wisell.
Text: Annika Rådlund Illustration: Getty Images