Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Nu pågår World Meat Free Week

 
Nu pågår World Meat Free WeekKocken Paul Svensson frontar World Meat Free Week. World Meat Free uppmanar för fjärde året att äta mer vegetariskt för miljöns skull och i år utökas kampanjen från en dag till en hel vecka. Svenska stjärnkocken Paul Svensson är som enda svensk en av huvudpersonerna i ”Protectors of the planet” – en serie filmer som uppmanar till en hållbar matkonsumtion.
– Hur vi ser på livsmedel och hur vi konsumerar mat behöver förändras. Vi måste inse natt vi är en del av vår planet och inte står över den, säger Paul Svensson.

World Meat Free Week är en ideell kampanj som uppmuntrar till att äta mer vegetariskt för miljöns skull. Genom att inspirera till konsumtion av både bättre och mindre kött och oftare välja vegetariskt hoppas man kunna göra en förändring. I år premiärvisas ”Protectors of the planet” – fem filmer där huvudpersoner från olika länder berättar om sina tankar kring den miljökris vi står inför. Stjärnkocken Paul Svensson, som redan är känd för sin syn på hållbarn matlagning där växtbaserad mat står i fokus, är som enda svensk en av dem som uppmanar fler att stötta initiativet.

Det är viktigt för mig att dela med mig av kunskapen och passionen som kommer när du jobbar med naturen i stället för emot den. Jag vill göra det jag älskar att göra samtidigt som jag inspirerar kommande generationer till en bättre syn kring konsumtion av mat – det är mitt största mål i livet, säger Paul Svensson.

 
World Meat Free uppmanar för fjärde året att äta mer vegetariskt för miljöns skull och i år utökas kampanjen från en dag till en hel vecka. Svenska stjärnkocken Paul Svensson är som enda svensk en av huvudpersonerna i ”Protectors of the planet” – en serie filmer som uppmanar till en hållbar matkonsumtion.

– Hur vi ser på livsmedel och hur vi konsumerar mat behöver förändras. Vi måste inseatt vi är en del av vår planet och inte står över den, säger Paul Svensson.

World Meat Free Week är en ideell kampanj som uppmuntrar till att äta mer vegetariskt för miljöns skull. Genom att inspirera till konsumtion av både bättre och mindre kött och oftare välja vegetariskt hoppas man kunna göra en förändring. I år premiärvisas ”Protectors of the planet” – fem filmer där huvudpersoner från olika länder berättar om sina tankar kring den miljökris vi står inför. Stjärnkocken Paul Svensson, som redan är känd för sin syn på hållbar matlagning där växtbaserad mat står i fokus, är som enda svensk en av dem som uppmanar fler att stötta initiativet.

– Det är viktigt för mig att dela med mig av kunskapen och passionen som kommer när du jobbar med naturen i stället för emot den. Jag vill göra det jag älskar att göra samtidigt som jag inspirerar kommande generationer till en bättre syn kring konsumtion av mat – det är mitt största mål i livet, säger Paul Svensson.

Bakgrund:
År 2050 beräknas världsbefolkningen ha ökat från 7,3 miljarder till över 9 miljarder. Den kraftiga befolkningstillväxten kommer att kräva ytterligare 200 miljoner ton kött årligen om vi fortsätter med vår nuvarande konsumtionsgrad. Men om alla bidrar i vardagen kan man göra stora förändringar och nå en hållbar situation:

 •14,5% av de globala växthusgasutsläppen orsakas av köttproduktionen, vilket är mer än transportsektorn.
Boskap använder 30% av jordens markytor, mark som istället kan användas för grödor för människors kost.
69% av det globala färskvattnet används av livsmedelssektorn.
80% av avskogningen av Amazonas regnskog hänförs till nötköttsproduktion.

– Det svåra är att miljöfrågan är en global fråga och vi har så olika kulturer och synsätt kring mat. Vi skulle egentligen kunna ha samma värderingar kring mat även om vi sen låter vår egen kultur inspirera vår matlagning. Bara testa åtminstone, det är det enda sättet att inse
vad du har gått miste om.

 
Mer info om World Meat Free Week
11-17 juni uppmanar och inspirerar World Meat Free Week till att äta mer vegetariskt för miljöns skull. Alla behöver inte ge upp kött helt och hållet men genom att uppmuntra till små förändringar vill man visa att det går att få stora effekter när många är med.


  www.worldmeatfreeweek.comAv: Annika Rådlund Källa och foto: Worldmeatfree week