Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Minskade utsläpp med 71 miljoner Thailandsresor

 
Minskade utsläpp med 71 miljoner ThailandsresorMinskat pendlande positivt för miljön. Foto: Getty Images En ökning av flexibla arbetsytor kan reducera världens koldioxidnivåer med 214 miljoner ton per år före 2030. Vilket motsvarar 71 miljoner Thailandsresor. Detta visare en ny undersökning från Regus.

Enligt undersökningen, som genomförts av oberoende forskare visar att om tillväxten av flexibla arbetsytor fortsätter att öka så kommer människor runt om i världen spara över 3,53 miljarder pendlingstimmar, varje år, före 2030. Mängden koldioxid detta skulle spara motsvarar mängden kol som binds i 5,5 miljarder träd under 10 år.

Enbart Storbritannien förutspås kunna bespara världen 7,8 miljoner ton koldioxid innan år 2030. Detta baseras på att pendlare genom att byta till flexibelt arbete, skulle kunna spara 115 miljoner timmar på pendling. 
USA skulle under samma tid få den största årliga minskningen av koldioxidutsläpp. De förutspås kunna spara nästan 960 miljoner pendlingstimmar, och eftersom amerikanska pendlare i stor utsträckning är bilister, sparas här över 100 miljoner ton koldioxid.

Regus har i sin ekonomiska undersökning beräknat tillväxten av flexibla arbetsytor mellan 2018 och 2030. 16 länder runt om i världen har inkluderats i studien och ökningen av flexibelt arbetet som förutspås ske i alla dessa länder anses kunna bidra med över 10 biljoner dollar till världsekonomin före 2030.

– Vi kan bidra till klimatmålen genom att bryta upp en dominerande pendlingskultur. Enligt FN:s miljöprogram måste världen minska sina årliga växthusgasutsläpp med ytterligare 12 miljarder till 14 miljarder ton år innan 2030 för att ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Genom att tillåta arbetstagare att jobba på en plats närmare hemmet, så att pendlandet minskas eller helt utesluts, kan miljoner ton kol sparas varje år, säger Patrik Ölvebäck, Country Manager för Regus i Sverige.

Fakta om undersökningen:
Undersökningen är gjord på uppdrag av Regus och har analyserat socioekonomiska effekter av flexibelt arbete i 16 länder: Australien, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Singapore, Schweiz, Storbritannien, USA och Österrike. I undersökningen framkommer det att:

• Flexibelt arbete kommer att bidra med 10,04 biljoner dollar till ekonomierna i de 16 länderna före 2030, det vill säga mer än Japans och Tysklands nuvarande BNP tillsammans.

• År 2030 kan USA komma att se ett ekonomiskt uppsving på så mycket som 4,5 biljoner dollar varje år till följd av flexibelt arbete. Det är mer än 20 procent av sin nuvarande BNP och mer än hela Tysklands nuvarande BNP.

• Andelen personer som arbetar flexibelt i Kina kommer att förbli relativt liten, men landet kommer att se den största associerade ekonomiska produktionsvinsten – på så mycket som 193 procent 2030 jämfört med2017.

• Flexibelt arbete kan spara mer än 3,5 miljarder pendlingstimmar i de 16 ekonomierna före2030.

• Om fler människor i USA arbetar flexibelt kan nästan 960 miljoner timmar sparas. Det motsvarar nästan en hel extra helgdag för varje arbetare i USA.

• Kina ser den största potentiella vinsten i sparad tid, med så mycket som 1,4 miljarder sparade pendlingstimmar tack vare flexibeltarbete.

/Redaktionen

Verksamheter till försäljning