Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Interface gör golven koldioxidneutrala

 
Interface gör golven koldioxidneutralaVid varje golvinköp som kunden gör kan företaget beräkna den uppskattade koldioxidminskning som valet resulterat i. Som första globala golvtillverkare meddelar Interface nu att hela produktportföljen textilplattor och LVT-golv är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln.

Interface erbjuder nu sitt Carbon Neutral Floors-program som standard till varje kund utan extra kostnad för att hjälpa dem nå sina hållbarhetsmål, samtidigt som de ges möjlighet att reducera effekterna av utsläppen som deras byggen eller projekt medför. Interface uppskattar att programmet kommer att kompensera för 400 000 metriska ton koldioxidutsläpp under 2018, vilket motsvarar den koldioxid som årligen absorberas av nästan en halv miljon hektar skog.

Interface vill minska koldioxidutsläppen från byggmaterial och produkter, känt som ”inbäddad koldioxid”, som märkbart bidrar till utsläpp av växthusgaser från byggda miljöer. Interface vill även lyfta frågorna inom branschen och skapa möjlighet för kunder att själva addressera global uppvärmning när de tar beslut om golv.

I linje med sitt över 20 år långa hållbarhetsengagemang har Interface tagit ett helhetsgrepp gällande koldioxidneutralitet. Man börjar med råvaran och fortsätter genom tillverkning, transport, underhåll och slutfasen där Interface tar tillbaka använda produkter, återvinner genom Interface ReEntry-system samt andra metoder.

-        Interface har fokuserat på att eliminera sin egen miljöpåverkan under de senaste 24 åren. När vi nu påbörjar vårt nya Climate Take Back-initiativ har vi ett mer ambitiöst mål som innebär att att vända den globala uppvärmningen. Vi kan inte göra det utan hjälp, och våra kunder har aktivt frågat hur de kan bidra. Arkitekter, designers, golventreprenörer och slutanvändare börjar se att deras val av produkter har en direkt inverkan på vårt klimat. Genom att välja Interface-produkter kan de göra sin del för att adressera inbäddad koldioxid. Vi måste arbeta tillsammans för att lyfta inbäddad koldioxid som en ny möjlighet och uppmärksamma de aktörer som tar täten. Med varje inköp våra kunder gör, bidrar de till vår strävan att minska utsläppen, säger Erin Meezan, Chief Sustainability Officer, Interface.

Via Carbon Neutral Floors-programmet erbjuder Interface information till sina kunder för att hjälpa dem förstå klimateffekten av deras inköp. Vid varje golvinköp som kunden gör kan företaget beräkna den uppskattade koldioxidminskning som valet resulterat i. Denna data kan kunden sedan presentera för sina kunder. Till exempel, för varje 1000 kvm som Interface säljer kommer företaget att kompensera koldioxidutsläpp motsvarande en jordenruntresa. Interface kommer också att erbjuda verktyg för att kunderna ska kunna visa hur de driver frågan, mot viktiga intressentgrupper och anställda.
.


Om Interface 
Interface, Inc. är  tillverkare av modulära textilgolv med en integrerad kollektion av textilplattor och hårda golv. 

Sedan 1994 har Interface arbetat intensivt för att minska varje produkts miljöpåverkan, vilket har resulterat i en minskning av koldioxidpåverkan av produkterna med ca 60 procent. Att aktivt ta itu med resterande procent har resulterat i att kompensera mer än 4 miljoner ton koldioxid sedan koldioxidneutrala textilplattor introducerades till marknaden 2002 genom Cool Carpet-programmet. För att uppnå koldioxidneutralitet för alla produkter globalt räknar Interface på alla återstående växthusgasutsläpp under hela livscykeln för sina produkter, och investerar i erkända projekt över hela världen för att kompensera för utsläppen. Dessa projekt har innefattat plantering av skog, motverkan av skogsskövling och nedbrytning av skogsområden, vindkraft, klimatsmart vattenkraft samt förbättring av kolspisar i hemmet. Programmet kontrolleras årligen av oberoende revisorer från en tredje partAv: Annika Rådlund Källa: Interface

 
 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.

Läs mer