Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Hjärnan behöver regelbunden återhämtning

 
Hjärnan behöver regelbunden återhämtningKatarina Gospic är hjärnforskare och vill belysa vikten av att låta hjärnan få återhämtning. Foto: Jenny Hammar. Safety Week är ett sätt för Skanska att uppmärksamma säkerheten, i år på temat "Hälsa och välbefinnande". Medarbetare som inte mår bra, är stressade och har svårt att fokusera kan utsätta sig själv och andra för risker. Hjärnforskaren Katarina Gospic hjälper till att skapa medvetenhet om hur vår hjärna reagerar.

På alla typer av arbetsplatser kan brist på återhämtning leda till långvarig stress som i längden kan påverka hälsan och välbefinnandet. På en byggarbetsplats kan bristande fokus dessutom medföra allvarliga olyckor.

– Vi har en långsiktig strategi för arbetsmiljö som tar avstamp i våra värderingar där en av hörnstenarna är ”Värna om livet”. Att ägna 2018 års Safety Week till att vidga vårt fokus på arbetsmiljö och öka medvetenheten kring hälsa och välbefinnande är ett naturligt steg i att ta ett helhetsgrepp kring våra medarbetares arbetsmiljö, säger Neil Moore, Senior Vice President Health and Safety, Skanska AB.

Genom kampanjen Relax. Recharge. Reset. vill Skanska på olika sätt skapa medvetenhet och uppmuntra till reflektion och dialog hos medarbetarna kring hälsa och välbefinnande. Skanska har tagit hjälp av Virtual Reality (VR)-företaget Spinview och hjärnforskaren Katarina Gospic som genom tre utbildningsfilmer i VR visar medarbetarna i hur hjärnan påverkas i olika situationer och hur man öka sitt välbefinnande genom att slappna av, sova bra och återhämta sig regelbundet.

– Stressrelaterade sjukdomar har ökat med 100 procent de senaste tio åren och kostar pengar, lidande och produktionsbortfall för företag, samhälle och förstås även de drabbade. Vi kan förhindra den här utvecklingen om vi stoppar problemen i tid innan de leder till sjukdom och sjukskrivning, säger Katarina Gospic.

Hon råder att vara uppmärksam på tidiga signaler och ta dessa på allvar.

– Sömnen är viktig. Det är en av de mest grundläggande behov vi har. Om du sover dåligt är det en stark varningssignal. Du kan också bli lättirriterad, ha svårt att fokusera, svårt att komma ihåg saker och känna dig trött fast du har vilat. Kroppsliga signaler kan vara att hjärtat slår för snabbt, högt blodtryck och ont i magen.

Det bästa är förstås att vara proaktiv och försöka förhindra att sådana problem ens uppstår och om de uppstår måste vi ta signalerna på allvar. De är kroppens sätt att tala om för oss att vi behöver lyssna.

– Det är viktigt med återhämtning. Tänk dig hjärnan som en muskel som behöver vila emellan varven för att inte klappa ihop. Du går ju inte till gymmet och tränar biceps sju dagar i veckan sexton timmar om dagen. Ta flera pauser under dagen och se till att kunna återhämta dig ordentligt under helgen. En studie från Nasa visade att reaktionstiden ökade med 80 procent efter bara några dagars semester. Sedan behöver hjärnan även en längre sammanhållen ledighet, så sommarsemestern på minst några veckor är också viktig, säger Katarina Gospic.

Enligt Katarina så tar de medarbetare som presterar på topp dagens svåraste uppgift först när de är som mest alerta. Efter cirka 90 minuter tar de en bensträckare och kanske hämtar en kopp kaffe. Sedan gör de samma sak igen.

– Man brukar kanske få till tre 90-minuterspass om dagen där man är fullt fokuserad.

Människans hjärna ser likadan ut idag som för 40 000 år sedan. Därför är naturliga miljöer välgörande för oss.

– Vi är byggda för att vara ute i naturen och den har en fantastiskt välgörande effekt. Studier visar att bara 15 minuters promenad kan sänka stressnivåerna i kroppen, hjärtfrekvensen sjunker och blodtrycket lika så. En timmes promenad har ännu bättre effekt och det finns också en undersökning som visar vilka effekter i ökad prestation och kreativitet man kan få efter att ha vistas fyra dagar i naturen.

Hon berättar att naturupplevelser frisätter ämnen som boostar vårt immunförsvar och därmed skyddar oss från en mängd sjukdomar.

– Bara genom att vi bor nära ett grönområde gör att vi minskar risken av att drabbas av depression och mår bättre. Att motionera är en viktig del i den energipåfyllnad som hjärnan behöver, säger Katarina.

Fysisk aktivitet är både avstressande och skadeförebyggande. Skanska brukar under Saftey Week anordna en byggympa på Sergels Torg, så även i år. Den 25 april deltog cirka 100 medarbetare i strech & flex.

Även i Malmö körde lika många medarbetare från Skanska gympapasset. Det hölls på Malmö sjukhusområde den 23 april.Gympaprogrammet på 15 minuter är anpassat för att mjuka upp kroppen innan man går ut på arbetsplatsen och utförs varje morgon på samtliga Skanskas byggarbetsplatser världen över.


Jenny Marcuson Fors

Verksamheter till försäljning

 
  

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.

Läs mer