Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Färsk konkursstatistik

 
Färsk konkursstatistikKonkurser fortsätter att minska inom restaurang och hotell men det "finns viss anledning till fortsatt oro".
Statistiken från UC för oktober månad visar att konkurserna i landet fortsätter att minska. I oktober minskar konkurserna med 36 procent jämfört med samma månad i fjol. Även statistiken för konkurser på årsbasis minskar nu i oktober. Sammantaget hittills i år minskar konkurserna med två procent jämfört med perioden januari till oktober i fjol.

Konkurser inom hotell- och restaurangbranschen fortsätter även dom att minska. I oktober minskar antalet konkurser inom segmentet med 8 procent i oktober månad, jämfört med oktober i fjol. Hittills i år har dock konkurserna inom segmentet ökat med 40 procent, och visst finns anledning till fortsatt oro.

-Korttidspermitteringar och uteserveringar har hjälpt en mycket stressad bransch. Under sommaren återkom gästerna, om än i mycket färre antal än förut vilket gjorde skillnaden mellan konkurs och överlevnad för många. Om restriktionerna gör att intäkterna faller drastiskt ännu en gång, finns risken att många restauranger kommer att gå under. Till det kommer oron för om stödpaketen kommer att fortsätta vilket skulle vara förödande för många, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.


Siffrorna för alla branscher överlag

 Jämför vi perioden januari-oktober 2020 med samma period i fjol minskar alltså konkurserna i Sverige med två procent. 

-Konkurserna fortsätter att minska kraftigt och det i nästan alla branscher. Till och med restaurangbranschen upplever en tillfällig vändning. Även om många företag har fått en drastiskt minskad omsättning, har de kunnat parera denna med minskade kostnader. Statliga stödåtgärder som möjligheten till korttidspermittering och att staten tog över sjuklöneansvaret har bidragit starkt. I våras ökade konkurserna kraftigt, speciellt inom detaljhandeln och inom hotell- och restaurang. Tittar vi sammantaget på alla branscher så ligger vi på normala nivåer igen räknat från årsskiftet. De riktigt svaga bolagen slogs ut redan under våren. Vi ser samma bild i hela Norden även om det kan skilja lite mellan olika branscher. Konkursläget är mycket bättre än vad vi kanske hade väntat oss tidigare i år, fortsätter Richard Damberg.

Transportsektorn har det fortsatt tufft medan detaljhandeln rustar för nya restriktioner

Transportsektorn har varit hårt utsatt under hela pandemin, och oktober månad är inget undantag. Konkurserna inom segmentet ökar med 11 procent, jämfört med oktober i fjol. Hittills i år har konkurserna inom segmentet ökat med 26 procent, ungefär 1,1 procent av alla företag i branschen går i konkurs. Transportsektorn, där många mindre taxiföretag ingår, har generellt låg lönsamhet och låg motståndskraft mot färre körningar och därmed lägre intäkter.

I fredags kommunicerades även nya restriktioner som gäller för Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län. De nya restriktionerna kan givetvis påverka exempelvis detaljhandeln, ett segment där konkurserna minskar med 19 procent i oktober månad.

-Detaljhandeln var redan före pandemin kraftigt påverkad av digitaliseringen, låga marginaler och det talades om butiksdöd. I och med pandemin lärde sig nya grupper att handla på nätet och de vanorna kommer förmodligen att bestå framöver. Och köpcentrumen kommer återigen att stå tomma när restriktionerna blir tuffare. Därför kommer vi med största sannolikhet att se ett ökat antal konkurser inom detaljhandeln. Vi kommer troligen att få se större och färre aktörer framöver. Citykärnorna kommer att fortsätta att få ett ökat utbud av tomma lokaler. E-handelsutvecklingen har fått en rejäl skjuts framåt. Vi konsumenter har vant oss vid en mycket hög service och leveransnivå. Att bara ha en e-handel räcker inte. Detta gynnar stora spelare med stora resurser och god logistik. Det finns också några klara vinnare inom detaljhandeln nu och det är livsmedelsbutiker och lågprisbutiker, kommenterar Richard Damberg.Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.


På uc.se/konkursstatistik går det att se en karta över företagskonkurser på länsnivå. 

Av: Annika Rådlund Källa och foto: UC