Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Blir din nästa kollega en robot?

 
Blir din nästa kollega en robot?Kanske kommer det att vara robotar som arbetar i receptionen i framtiden? Foto: Getty images Redan idag arbetar robot och människa sida vid sida och utvecklingen går snabbt framåt. Vilka möjligheter finns och hur tillvaratar vi de tekniska framstegen för att främja arbetshälsan? Mouna Esmaeilzadeh, läkare och hjärnforskare, sätter ramarna för hälsorobotik och robotens betydelse för vår arbetshälsa.

Ett av årets stora teman vid Almedalsveckan är digitalisering. Mouna Esmaeilzadeh, läkare och hjärnforskare, är en av föreläsarna. Hon kommer i sitt föredrag att lyfta digitalisering, robotisering och artificiell intelligens ur ett arbetsmiljöperspektiv. Hon menar att den tekniska utvecklingen kommer att förändra hela vår värld, påverka vår hälsa och ställa existentiella frågor på sin spets.

– Vi kommer att leva friskare, längre och den tekniska utvecklingen kommer även att påverka våra sociala normer. Kanske kommer vi att jobba mycket mindre? Hur ska vi då fylla våra liv med mening? säger Mouna Esmaeilzadeh.

Mouna Esmaeilzadeh menar att robotiseringen kommer att betyda väldigt mycket för arbetsmiljö och hälsa i framtiden.

– Vi kommer att slippa att göra en massa skitgöra och kunna fokusera på det vi älskar istället – dessutom med hälsan i behåll. Robotarna kommer att hjälpa oss att diagnostisera och kartlägga sjukdomar tidigt och förhindra dem, säger hon.

Många tror att robotar och artificiell intelligens inte har några slags fördomar utan att de är objektiva. Mouna Esmaeilzadeh menar att det inte riktigt stämmer, då det är vi människor som skapar robotarna och våra fördomar präglar robotarna.

– Det gäller att uppfostra våra maskiner rätt, så att de inte blir rasister och sexister och potentiellt utrotar människoarten. Vi, människor, måste ta ledarskap och se till att maskinerna tjänar oss och inte tvärtom. De ska hjälpa oss och göra så att vi lever i en bättre värld, säger hon.

Text: Linda Harling
Föredrag:
Finns du på plats på Almedalsveckan och vill du höra mer om robotar i vår arbetsmiljö? Imorgon den 4 juli berättar Mouna Esmaeilzadeh mer om robotar, artificiell intelligens, hälsa och arbetsmiljö på AFA Försäkrings seminarium i Almedalen. Föredraget följs av ett panelsamtal.

Tid: Tisdag 4 juli klockan 14.30–15.25
Plats: Lokalen "Bryggan" i Hälsodalen, nära S:t Hans Café, S:t Hansplan, Visby


Av: Annika Rådlund