Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 

Annonsera på Hotell & Restaurang

Säljare
Annica Westerlund (annica.westerlund@hotellorestaurang.se)
0651-69 90 18

Rabatter: Vid samtidig bokning: 10% vid 2 införande, 20% vid 3 och 30% vid 4. Moms tillkommer på samtliga priser, reklamskatt ingår.

Upplaga: TS-kontrollerad upplaga på 16.600 ex

Antal läsare: 27 000 (Orvesto Näringsliv 2017)

Prislista och utgivningsplan:

Ladda ner prislista/utgivningsplan